ประถมศึกษา

Observation
ดาราศาสตร์สังเกตการณ์

Observation : ดาราศาสตร์สังเกตการณ์

เนื้อหาอินโฟกราฟิก :

  • สุริยะปราคา [Solar Eclipse]
  • จันทรุปราคา [Lunar Eclipse]
  • ระบบพิกัดท้องฟ้า [Celestial Coordinate System]
  • ตำแหน่งร่วมเพื่อกำหนดพิกัดดาว [Right ascension - Declination]
  • วงโคจรร่วมทิศ [Orbital Positions]

รายละเอียดสินค้า

  • พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง กระดาษ 210 แกรม  
  • ขนาด 30 X 105 cm. เคลือบ UV
  • ราคาชิ้นละ 250.- 
  • ติดต่อสอบถาม