Observation

• ดาราศาสตร์สังเกตการณ์

รายละเอียดสินค้า : อินโฟรกราฟฟิก เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ดาราศาสตร์ เพื่อความเข้าใจง่าย แสดงปรากฏการณ์ พิกัดท้องฟ้า 5 เรือง คือ สุริยะปราคา จันทรุปราคา ระบบพิกัดท้องฟ้า พิกัดดาว และวงโคจรร่วมทิศ
• เหมาะสำหรับ ระดับมัธยมศึกษา
• พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง
• กระดาษ 210 แกรม เคลือบ UV
• ขนาดใหญ่ 30 X 105 cm.

Observation

Panorama_Infographics

สอบถามรายละเอียด อจ.ปีเตอร์ นักดาราศาสตร์ ผู้ออกแบบสร้างสรรค์