มัธยมศึกษา

Our solar system
ระบบสุริยะของเรา

Our solar system : ระบบสุริยะของเรา

เนื้อหาอินโฟกราฟิก :

  • ระบบของดวงอาทิตย์ [Sun System]
  • ระบบของดวงจันทร์ [Moon System]
  • ระบบของดาวหาง [Comet System]
  • แถบดาวเคราะห์น้อย [Asteroid Belt]
  • แถบไคเปอร์ - เมฆออร์ต [Kuiper Belt - Oort Cloud]

รายละเอียดสินค้า

  • พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง กระดาษ 210 แกรม  
  • ขนาด 30 X 105 cm. เคลือบ UV
  • ราคาชิ้นละ 250.- 
  • ติดต่อสอบถาม