Our Solar System

• ระบบสุริยะของเรา

รายละเอียดสินค้า : อินโฟรกราฟฟิก จะสร้างมุมมองใหม่ให้มองออกไปรอบๆอวกาศที่ไกลออกไป ซึ่งไม่ได้มีแต่เพียงโลกของเรา เพื่อเรียนรู้โครงสร้างวัตถุในระบบสุริยะที่สำคัญ 5 เรื่อง คือ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย และแถบไคเปอร์-เมฆออร์ต
• เหมาะสำหรับ ระดับมัธยมศึกษา
• พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง
• กระดาษ 210 แกรม เคลือบ UV
• ขนาดใหญ่ 30 X 105 cm.

Our Solar System

Panorama_Infographics

สอบถามรายละเอียด อจ.ปีเตอร์ นักดาราศาสตร์ ผู้ออกแบบสร้างสรรค์