Solar Eclipses

• แผ่นหมุนจำลองปรากฏการณ์ สุริยุปราคา

รายละเอียดสินค้า : ด้านหน้าสำหรับใช้หมุน ทดสอบความเข้าใจ ปรากฎการณ์สุริยุปราคา รวม 3 ประเภท คือ สุริยุปราคาบางส่วน สุริยุปราคาวงแหวน สุริยุปราคาเต็มดวง และด้านหลัง ขนาดเปรียบเทียบดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ในระบบสุริยะตามมาตรส่วน
• เหมาะสำหรับ ทุกระดับชั้นความรู้
• แผ่นแข็ง PVC ไม่ฉีกขาดและกันน้ำ
• ขนาดใหญ่ 32 X 35 cm.
• รับประกัน สีสวยคมชัด

Solar Eclipses

Sunflower Star wheel

สอบถามรายละเอียด อจ.ปีเตอร์ นักดาราศาสตร์ ผู้ออกแบบสร้างสรรค์