ทุกระดับชั้น

SOLAR system
Classroom ระบบสุริยะ

Solar System : ระบบสุริยะ Classroom

ระบบสุริยะพาโนรามา [Solar System Panorama] ฝนดาวตก [Metor Shower] ดวงจันทร์ [Fly Me To The Moon]ดวงอาทิตย์ [Sunhine Day]โลก [Your Home]เนื้อหาอินโฟกราฟิก :

  • ระบบสุริยะ ประกอบด้วย ระบบสุริยะพาโนรามา [Solar System Panorama] ฝนดาวตก [Metor Shower] ดวงจันทร์ [Fly Me To The Moon] ดวงอาทิตย์ [Sunhine Day] โลก [Your Home]

รายละเอียดสินค้า

  • พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง บนไวนิล
  • ระบบสุริยะพาโนรามา ขนาด 130 x 240 ซม. ราคาชิ้นละ 2,000.-
  • ฝนดาวตก, ดวงจันทร์, ดวงอาทิตย์, โลก ขนาด 85 x 120 ซม. ราคาชิ้นละ 600.-
  • จำนวน 1 ชุด รวม 5 ชิ้น ราคาเฉพาะภาพ (ไม่มีกรอบ) 4,600.-
  • ติดต่อสอบถาม