Solar System Planets

• ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

รายละเอียดสินค้า : อินโฟรกราฟฟิก สร้างความสนใจค้นหาโลกใหม่ในระบบสุริยะ เพื่อเป็นพื้นฐานเริ่มต้นการเรียนรู้ และท้าทายข้อสงสัย 5 เรื่อง คือ ประเภทดาวเคราะห์ และโครงสร้างภายใน ภาพรวมระบบสุริยะพาโนรามา ดาวเคราะห์ดวงที่ 9 และดวงจันทร์ดวงที่ 2
• เหมาะสำหรับ ระดับประถมศึกษา
• พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง
• กระดาษ 210 แกรม เคลือบ UV
• ขนาดใหญ่ 30 X 105 cm.

Solar System Planets

Panorama_Infographics

สอบถามรายละเอียด อจ.ปีเตอร์ นักดาราศาสตร์ ผู้ออกแบบสร้างสรรค์