ประถมศึกษา

Solar system planets
ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

Solar system planets : ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

เนื้อหาอินโฟกราฟิก :

  • ระบบสุริยะ [Solar System Panorama]
  • ประเภทของดาวเคราะห์ [Types of  Planets]
  • โครงสร้างภายในของดาวเคราะห์ [Interior Structure of Planets]
  • ดาวเคราะห์ดวงที่ 9 [Planet Nine]
  • ดวงจันทร์ดวงที่ 2 [2016 HO3]

รายละเอียดสินค้า

  • พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง กระดาษ 210 แกรม  
  • ขนาด 30 X 105 cm. เคลือบ UV
  • ราคาชิ้นละ 250.- 
  • ติดต่อสอบถาม