มัธยมศึกษา

Supernovas
การระเบิดพังทลายของดาว

Supernovas : การระเบิดพลังทลายของดาว

เนื้อหาอินโฟกราฟิก :

  • ซูเปอร์โนวา [Supernovas]
  • เศษซากซูเปอร์โนวา [Supernovas Remnants]
  • ดาวแคระขาว [White Dwarf Star]
  • ดาวนิวตรอน [Neutron Star]
  • กิโลโนวา [Kilonova]

รายละเอียดสินค้า

  • พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง กระดาษ 210 แกรม  
  • ขนาด 30 X 105 cm. เคลือบ UV
  • ราคาชิ้นละ 250.- 
  • ติดต่อสอบถาม