ประถมศึกษา

Earth's Moon
ดวงจันทร์

Earth's Moon : ดวงจันทร์

เนื้อหาอินโฟกราฟิก :

  • ดวงจันทร์ ข้อมูลเชิงลึก [Moon - In Depth]
  • ภาพลวงตาของดวงจันทร์ [The Moon Lllusion]
  • แผนที่บนดวงจันทร์ [Map of The Moon]
  • ข้างขึ้น-ข้างแรม และ น้ำขึ้น-น้ำลง [Moon Phases and Tides]
  • จันทร์เต็มดวง [Full Moon]

รายละเอียดสินค้า

  • พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง กระดาษ 210 แกรม  
  • ขนาด 30 X 105 cm. เคลือบ UV
  • ราคาชิ้นละ 250.- 
  • ติดต่อสอบถาม