The Moon

• ดวงจันทร์ของโลก

รายละเอียดสินค้า : อินโฟรกราฟฟิก เรื่องเจาะลึกดวงจันทร์ดวงเดียวของโลก ที่เรามองเห็นอยู่ทุกวัน รวม 5 เรื่อง คือ ความเข้าใจภาพลวงตาของดวงจันทร์ จันทร์เต็มดวง แผนที่สัณฐานดวงจันทร์ อิทธิพลน้ำขึ้น-น้ำลง ข้างขึ้น-ข้างแรม และข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจากการสำรวจ
• เหมาะสำหรับ ระดับมัธยมศึกษา
• พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง
• กระดาษ 210 แกรม เคลือบ UV
• ขนาดใหญ่ 30 X 105 cm.

The Moon

Panorama_Infographics

สอบถามรายละเอียด อจ.ปีเตอร์ นักดาราศาสตร์ ผู้ออกแบบสร้างสรรค์