ทุกระดับชั้น

The Starry Night
ราตรีประดับดาว

The Starry Night : ราตรีประดับดาว
The Starry Night : ราตรีประดับดาวThe Starry Night : ราตรีประดับดาวThe Starry Night : ราตรีประดับดาว

ราตรีประดับดาว :

  • ชุดสมบูรณ์ครบถ้วน 88 กลุ่มดาวสมัยใหม่ (89 พื้นที่ในท้องฟ้า) โครงสร้างรูปแบบมาตราฐานสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล เรียงตามอักษรละติน ใช้ประกอบช่วยค้นหากลุ่มดาวบนท้องฟ้า มองด้วยตาเปล่า หรือ กล้องสองตา

รายละเอียดสินค้า

  • พิมพ์ 4 สี  บนกระดาษ 250 แกรม
  • ขนาด 9 x 12 ซม. 1 กล่อง บรรจุรวม 90 แผ่น
  • ราคากล่องละ 790.- 
  • ติดต่อสอบถาม