The Sun

• ดวงอาทิตย์

รายละเอียดสินค้า : อินโฟรกราฟฟิก เรื่องเจาะลึกดวงอาทิตย์โดยเฉพาะรวม 5 เรื่อง สำคัญในการเรียนรู้ครบถ้วน คือ เฮลิโอสเฟียร์ สุดเขตแดนอำนาจของดวงอาทิตย์ พายุสุริยะ โครงสร้างดวงอาทิตย์ ลำดับความร้อนสุดขั้ว และข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจล่าสุด
• เหมาะสำหรับ ระดับมัธยมศึกษา
• พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง
• กระดาษ 210 แกรม เคลือบ UV
• ขนาดใหญ่ 30 X 105 cm.

The Sun

Panorama_Infographics

สอบถามรายละเอียด อจ.ปีเตอร์ นักดาราศาสตร์ ผู้ออกแบบสร้างสรรค์