ประถมศึกษา

The Sun
ดวงอาทิตย์

The Sun : ดวงอาทิตย์

เนื้อหาอินโฟกราฟิก :

  • ดวงอาทิตย์ ข้อมูลเชิงลึก [Sun - In Depth]
  • พายุสุริยะ [Solar Wind]
  • ลำดับชั้นของดวงอาทิตย์ [Layers of The Sun]
  • เฮลิโอสเฟียร์ [Heliosphere]
  • อุณหภูมิบนดวงอาทิตย์ [Temperature of The Sun]

รายละเอียดสินค้า

  • พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง กระดาษ 210 แกรม  
  • ขนาด 30 X 105 cm. เคลือบ UV
  • ราคาชิ้นละ 250.- 
  • ติดต่อสอบถาม