มัธยมศึกษา

Universe
จักรวาล

Universe : จักรวาล

เนื้อหาอินโฟกราฟิก :

  • ทฤษฏีจักรวาลวิทยา [Big Bang Theory]
  • รังสีไมโครเวฟพื้นหลังจักรวาล [Cosmic Microwave Background Radiation ]
  • สสารมืดและพลังงานลึกลับ [Dark matter & Dark energy]
  • ส่วนผสมร่างกายมนุษย์ [Human Body Ingredients]

รายละเอียดสินค้า

  • พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง กระดาษ 210 แกรม  
  • ขนาด 30 X 105 cm. เคลือบ UV
  • ราคาชิ้นละ 250.- 
  • ติดต่อสอบถาม