ทุกระดับชั้น

Urania's Mirror
ดาราศาสตร์โบราณ

Urania's Mirror : ดาราศาสตร์โบราณ
TUrania's Mirror : ดาราศาสตร์โบราณาว

แผนที่กลุ่มดาว ต้นแบบคลาสสิคศตวรรษที่ 18 :

  • แผนที่ดาวต้นแบบคลาสสิค จัดทำครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ค.ศ.1825 โดย Samuel Leigh of the Strand, London อ้างอิงรับรองโดยวารสาร สมาคมดาราศาสตร์อังกฤษ (Journal of the British Astronomical Association, vol. 104, p. 238, 1994) ชุดดั้งเดิมปัจจุบันไม่มีจำหน่ายแล้ว จึงเป็นสิ่งล้ำค่าหายาก ชุดสะสมนี้ใช้ต้นฉบับดั้งเดิมทั้งหมดจัดทำ เพื่ออนุรักษ์สมบัติแห่งความรู้ดาราศาสตร์โบราณ

รายละเอียดสินค้า

  • พิมพ์ 4 สี  บนกระดาษ 250 แกรม
  • ขนาด 9 x 12 ซม. บรรจุรวมในห่อ 34 แผ่น
  • ราคาขุดละ 230.- 
  • ติดต่อสอบถาม