Asci+Sunflower
Astronomy

พาโนรามาอินโฟกราฟิก มุมมองใหม่ช่วยให้เข้าใจสิ่งที่ซับซ้อนที่มองไม่เห็น วิธีพัฒนาทักษะเรียนรู้อย่างรวดเร็ว จดจำง่าย จากการประมวลภาพที่เห็น สู่สมองทันทีนำไปสู่การสร้างจินตนาการเชิงประจักษ์ ได้ผลดีกว่าเมื่อเทียบกับการอ่านอักษร ที่มีจำนวนมากในเรื่องเดียวกัน

ภาพดาราศาสตร์ขนาดใหญ่

Panorama
Infographics

ออกแบบเจาะลึกแต่ละหัวข้อ เพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มีจุดเด่นภาพคมชัดสวยงาม เพิ่มความตื่นตา น่าสนใจในการเรียนรู้  

Panorama Infographics
ทุกระดับขั้น

Solar System
ระบบสุริยะ

Solar System : ระบบสุริยะ Roll-Up

ระบบสุริยะคือบ้านของเรา เรามีข้อมูลใหม่จากการสำรวจมากมายอยู่เสมอ เทคโนโลยี ที่ก้าวหน้าในอนาคตมนุษย์จะมีโอกาสไปเยือนดาวอังคารเพื่อตั้งอาณานิคมใหม่ ขึ้นอย่างแน่นอน

ทุกระดับชั้น

universe
จักรวาล

Universe
จักรวาล

ความลึกลับของจักรวาลเป็นความท้าทายในการค้นหาแต่เมื่อพิสูนจ์ทราบได้แล้วทั้งหมด กลับเป็นเรื่องธรรมชาตที่มีเหตุผลอย่างประจักษ์ซึ่งเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเป็นขบวนการความรู้ ที่น่าตื่นเต้น

ทุกระดับชั้น

solar system
ระบบสุริยะ

Solar System :
ระบบสุริยะ : Classroom

ความกว้างใหญ่ของอาณาเขตระบบสุริยะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้เป็นพื้นฐานจิตนาการว่าเป็น อาณาเขตที่สามารถบรรจุสิ่งต่างๆได้มากน้อยเพียงใดและมีสภาพแวดล้อมที่ต่างกันอย่างไร

ทุกระดับชั้น

earth science
วิทยาศาสตร์โลก

Earth Science [วิทยาศาสตร์โลก]

การเรียนรู้เรื่องของโลกเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อเป็นสิ่งที่เราต้องพึงพิงธรรมชาติของโลก เช่น หิน ดิน น้ำอากาศ เป็นเรื่องของการหมุนวนแบ่งปันและนำมาใช้ซ้ำทุกสิ่งไม่ได้หายไปไหน เพราะเป็นวัฐจักร

ทุกระดับชั้น

Chalawan Star
ดาวชาละวัน

Chalawan Star
ดาวชาละวัน

ดาวชื่อไทยบนท้องฟ้ามีที่มาจากเรื่องความสอดคล้องในวัฒนธรรมถิ่น และดาราศาสตรอันเป็น บทบาทสู่อารยธรรมของชนชาติที่ชาวไทยทต้องรับทราบความภูมิใจในความสากลของไทย

ทุกระดับชั้น

astronomy
ดาราศาสตร์

Nasa Mission ยานสำรวจอวกาศ

ดาราศาสตร์ถ้าปราศจากแบบแผนตำราที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่คงจบสิ้น ไม่มีโอกาสที่จะ ก้าวหน้าต่อไปได้เหล่านี้คือรากฐานที่สำคัญในวิชาดาราศาสตร์ที่เราต้องสานต่อก่อให้เกิดผล