This is
Massively

พาโนรามาอินโฟกราฟิก มุมมองใหม่ช่วยให้เข้าใจสิ่งที่ซับซ้อนที่มองไม่เห็น วิธีพัฒนาทักษะเรียนรู้อย่างรวดเร็ว จดจำง่าย จากการประมวลภาพที่เห็น สู่สมองทันทีนำไปสู่การสร้างจินตนาการเชิงประจักษ์ ได้ผลดีกว่าเมื่อเทียบกับการอ่านอักษร ที่มีจำนวนมากในเรื่องเดียวกัน

แผ่นหมุนดาราศาสตร์และอื่นๆ

Panorama
Infographics

ออกแบบเจาะลึกแต่ละหัวข้อ เพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มีจุดเด่นภาพคมชัดสวยงาม เพิ่มความตื่นตา น่าสนใจในการเรียนรู้ 

Panorama Infographics
ทุกระดับขั้น

Guide To The Universe
แผนที่ดาว

Guide To The Universe : แผนที่ดาว

การสังเกตการณ์ดาวบนท้องฟ้า ต้องมีแผนที่ดาวเพื่อบอกชื่อดาวและตำแหน่งดาว แผนที่ดาว ที่ใช้สำหรับท้องฟ้าในประเทศไทย ต้องออกแบบขึ้นโดยเฉพาะเพราะมี เส้นแวง เส้นรุ้ง  แตกต่างกัน

ทุกระดับชั้น

Moon Phases & Tides
ข้างขึ้น-ข้างแรม น้ำขึ้น-น้ำลง

ดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อโลก ในเรื่องแรงโน้มถ่วงทำให้ โลกเกิดน้ำขึ้น-น้ำลง และ เรื่องข้างขึ้น-ข้างแรม เป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญด้านธรรมชาติของโลก ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับทุกคน

ทุกระดับชั้น

Lunar Eclipses
จันทรุปราคา

Lunar Eclipses : จันทรุปราคา

ดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน จึงเกิดเงาขึ้นบนโลก แต่สิ่งนี้มิได้ เกิดขึ้นทุกคืน แผ่นหมุนจำลองนี้จะช่วยเราให้มองเห็นจันทรุปราคา ในเรื่องเงามืดและเงามัว ได้ทุกเวลา

ทุกระดับชั้น

solar Eclipses
สุริยุปราคา

Solar Eclipses : สุริยุปราคา

เมื่อเงาดวงจันทร์บังโลก เป็นปรากฎการณ์ที่ตื่นเต้น ลักษณะดังกล่าวแบ่งเป็นหลายประเภท และไม่สามารถมองด้วยตาเปล่า แผ่นหมุนจำลองนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงแต่ละปรากฎการณ์ได้ ดียิ่งขึ้น

ทุกระดับชั้น

Starry Night
ราตรีประดับดาว

The Starry Night : ราตรีประดับดาว

กลุ่มดาวสมัยใหม่บนท้องฟ้าซึ่งมีอยู่ 88 กลุ่ม เป็นเรื่องที่ต้องจดจำตามแบบมาตรฐานที่ กำหนดขึ้นโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล และสิ่งนี้จะช่วยให้การเรียนรู้วิชาดาราศาสตร์มี ความเป็นสากล

ทุกระดับชั้น

Messier Catalog
บัญชีรายชื่อดาว

Messier Catalog : บัญชีรายชื่อดาว

วัตถุดาราศาสตร์มีหลายประเภท และจำนวนนับไม่ถ้วน นักดาราศาสตร์รุ่นโบราณ ได้จัดทำแยกประเภทรายละเอียดไว้ให้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เป็นแนวทางได้ศึกษาค้นคว้า อย่างละเอียดลึกซึ่ง

ทุกระดับชั้น

Urania's Mirror
ดาราศาสตร์โบราณ

Urania's Mirror : ดาราศาสตร์โบราณ

จัดทำขึ้นครั้งแรกเมื่อศตวรรษที่ 18 (ค.ศ.1825) ในประเทศอังกฤ มีความคลาสสิคสามารถ ใช้งานได้จริงรับรองโดยวารสารสมาคมดาราศาสตร์อังกฤษ ชุดดั้งเดิมปัจจุบันไม่มีจำหน่าย แล้ว

ทุกระดับชั้น

astronomy for Kids
ดาราศาสตร์

Nasa Mission ยานสำรวจอวกาศ

กลุ่มดาวยอดนิยม 20 กลุ่ม พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับเด็กๆที่สนใจ ใช้ประกอบช่วยค้นหา กลุ่มดาวบนท้องฟ้ามองด้วยตาเปล่าหรือใช้กล้องสองตาเพื่อการฝึกฝนจากสนามหลังบ้าน ในยามว่าง