About Me

Astronomy Camp : Asic - SunflowerCosmos.org

สถาบันเอซายน์ คือ ผู้สร้างศาสตร์แห่งความรอบรู้ ปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และ สำนักดาราศาสตร์ซันฟลาวเวอร์ คือผู้ที่จะร่วมนำพาเยาวชนเดินทางไปสู่โลกทรรศน์ใหม่

มีเจตนารมย์ที่สำคัญร่วมกันคือ ต้องการสร้างเยาวชนสู่เส้นทางแห่งชีวิตที่สดใสบนพื้นฐาน การดำรงชีวิตด้วยวิธีคิดอันมีเหตุผลและระบบความคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์

โครงการ "ค่ายอวกาศและดาราศาสตร์" จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน โดยวิธีนำความรู้ดาราศาสตร์ ที่น่าตื่นเต้นมาผสานกับความรู้เทคโนโลยีอวกาศที่ทันสมัย เป็นโปรแกรมพิเศษเพื่อการศึกษาในรูปแบบใหม่ ต่างจากระบบความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

"จงทำตามความฝันของคุณเสมอ อย่าให้ใครนำออกไปจากตัวคุณ".....อลิซซา คาร์สัน