เปิดโอกาสให้เธอ

จินตนาการแบบ "NASA"

Posted by Peter Sunflower July 24, 2018

วิชาอวกาศ-ดาราศาสตร์ เป็นวิชาที่จะบังคับให้เรียนรู้และสนใจไม่ได้เลย ต้องถือว่าเป็นวิชาที่ใหญ่ ที่สุดและมีความซับซ้อนมากวิชาหนึ่ง การเรียนรู้ในวิชานี้ถ้าอ่านแต่ตำราแล้วทำข้อสอบคงเหมือน เพียงเป็นความรู้รอบตัว หลักการสำคัญเป็นวิชาที่ต้องมีภาคปฎิบัติ ทดลอง ทดสอบสังเกตการณ์ เพื่อสร้างสมประสบการณ์ความเข้าใจ จึงถือว่ามีความสมบูรณ์แบบ

Astronomy Blog ด.ญ.กัตญญุตา สุวรรณปัฏนะ (แสนดี) ในห้องกิจกรรมที่ เอซายน์

หัวใจสำคัญ

เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณแม่ของน้อง "แสนดี" ได้ให้เธอสมัครเข้าร่วม Mini Workshops ดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1 ที่ เอซายน์ SunflowerCosmos.org  จัดขึ้นพร้อมๆกับเด็กอีก 100 คน เรารู้ว่าเด็กๆต่างมาร่วมด้วยความ "อยากรู้อยากเห็น" เราจะไม่ให้เพียงความรู้ธรรมดากลับไป

ในกิจกรรม "ไปตั้งอาณานิคมบนดาวอังคาร" ทุกคนต้องเลือกออกแบบ จาก 1 ใน 5 เรื่องคือ ออกแบบโรเวอร์ ออกแบบบ้านน้ำแข็งบนดาวอังคาร ออกแบบหุ่นยนต์ R5 ออกแบบยานโอไรออน และสุดท้ายคือ ออกแบบชุดมนุษย์อวกาศที่จะนำไปใช้บนดาวอังคาร

น้อง "แสนดี" ตัดสินใจเลือก "ออกแบบชุดมนุษย์อวกาศ" ที่เรียกว่า "Space Exploration Vehicle Mobility Unit" เราเฝ้าสังเกตและติดตามการทำงานของเด็กๆทุกคนอย่างใกล้ชิด ต่างทำงานได้ดี มีจุดเด่นที่น่าสนใจ จากการคิดจินตนาการอย่างมีเหตุมีผล

จุดที่โดดเด่น

เราพบว่าแนวคิดของน้อง "แสนดี" ได้นำเสนอแนวคิดใหม่ และเชื่อว่าเธอคงไม่ทราบมาก่อนว่า NASA กำลังออกแบบทดสอบ ชุดอวกาศรุ่นใหม่ Space II ได้แก่ PXS และ Z-2 ซึ่งมีแนวคิดตรงกัน กับน้อง "แสนดี" คือ "ชุดอวกาศเรืองแสง"

น้อง "แสนดี" อธิบายนำเสนอว่า ปกติชุดอวกาศสีขาวเพราะอยู่ในอวกาศซึ่งพื้นหลังในอวกาศ นั้นมืด จึงอยากให้สะท้อนแสงได้เพื่อการมองที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงถ้าเอาไปใช้บนพื้นผิว บนดาวอังคารคงจะยิ่งมีประโยชน์มากขึ้น

เพราะบนดาวอังคารมีกลางวันและกลางคืน และยังมีฝุ่นหมอกเช่นพายุฝุ่นยิ่งทำให้สังเกตยาก ดังนั้น "ชุดอวกาศเรืองแสง"น่าจะใช้งานได้ดีกว่า

Mini Workshops ดาราศาสตร์ ซ้าย: แนวคิดชุดอวกาศเรืองแสง ผลงานของ ด.ญ.กัตญญุตา สุวรรณปัฏนะ (แสนดี) ขวา : ผลงานออกแบบของ NSASA

เรามั่นใจว่าเด็กๆเมื่อทราบข้อมูล ในวิธีการเทคโนโลยีใหม่ที่เราป้อนให้ เด็กๆจะมีวิธีจินตนาการ สร้างผลงานขึ้นได้อย่างยอดเยี่ยมจากทักษะของตนเอง ซึ่งเป็นวิธีเรียนรู้แบบก้าวหน้าจากเหตุผล ที่สังเคราะห์ขึ้นเอง เข่น น้อง "แสนดี" และสามารถนำวิธีคิดเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

อินโฟกราฟิกดาราศาสตร์