เปลี่ยนมุมมองใหม่

เราจะได้ความรู้ที่กว้างใหญ่

Posted by Peter Sunflower July 24, 2018

โลกไม่ใช่ศูนย์กลางของสิ่งใด โลกหมุนรอบตัวเองไปในทางช้างเผือก พร้อมดาวนับพันล้านดวง มีเรื่องราวมากมายที่เรายังไม่เคยทราบ เรื่องราวเหล่านั้นล้วนมีแง่คิดที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต เพราะเราอยู่บนโลกแล้วมองออกไปในอวกาศ เราจึงคิดว่าคงไม่มีสิ่งใดที่สำคัญไปกว่าโลก

Astronomy Blog

เวลามองดวงจันทร์เราคงจำแต่เรื่องกระต่ายที่เป็นเรื่องนิทานมากกว่าความเป็นวิทยาศาสตร์ ที่จะบอกว่าบนดวงจันทร์นั้นไม่บรรยากาศและไม่มีอากาศหายใจ ส่วนใหญ่เคยทราบว่ายาน “อะพอลโล”ได้ลงจอดบนดวงจันทร์เมื่อกว่า 50 ปีมาแล้ว นั่นคงเพียงเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ แต่เรื่องอนาคต “ยานโอไรออน” ลำใหม่นั้นเตรียมจะไปดวงจันทร์อีกไม่นานนี้และจะไป ดาวอังคารในลำดับถัดไป

ในวันนี้เยาวชนรุ่นใหม่คงมีความคิดที่จะอยากรู้อยากเห็นเช่นกันไม่น้อย ว่ามีสิ่งใดได้เกิดขึ้นบ้าง เช่น เราพบหลักฐานใหม่เรื่องระบบชีวิตบนดาวอังคาร ? เรารู้แล้วว่า โลกมีดวงจันทร์ดวงที่ 2 ? และดาวเคราะห์ดวงที่ 9 ของระบบสุริยะนั้นจริงหรือเท็จ ? สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นั้น ใครจะเป็นผู้อธิบาย ???

ผจญภัยทางความคิด

หากเราเปลี่ยนมุมมองใหม่ แทนการมองออกไปในอวกาศ ให้จินตนาการตัวเราไปอยู่ในอวกาศ แล้วมองย้อนกลับเข้ามา เราจะพบว่าโลกนั้นเล็กนิดเดียว ความรู้ที่มีอยู่นั้นช่างน้อยนิด ความคิดใหม่จะเกิดขึ้นอย่างไพศาล มีความตื่นเต้น มีข้อสงสัย และต้องการหาความรู้ใหม่ ยิ่งเราจินตนาการได้กว้างไกลเท่าใด เราก็จะยิ่งพบว่าตัวเองเริ่มด้อยในสิ่งที่เคยรู้มาก่อนหน้านั้น ขึ้นเป็นทวีคูณ

ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนต้องรู้เรื่องดาว แต่เรากำลังจะบอกว่า เรื่องราวข้างนอกนั่น มีความท้าทายเป็นการผจญภัยทางความคิดจากข้อมูลใหม่ ที่ต้องคิดและสร้างความเข้าใจใหม่ เราหากเราเข้าใจได้ หมายความว่าเรากำลังคิดแบบมีเหตุผลที่ประจักษ์อย่างเป็นระบบ

เพชรแห่งองค์ความรู้

ความรู้ในตำราคือ การเรียนเพียงแสงจากไม้ขีดไฟเป็นการเริ่มต้น แต่ประสบการณ์คือ ยอดมงกุฎประดับเพชรแห่งองค์ความรู้ จะประสบผลสำเร็จได้ต้องมั่นป้อนประสบการณ์ให้เติบโต การเริ่มต้นในช่วงอายุน้อยเป็นวิธีที่ดีต่ออนาคต บนโลกทุกชีวิตต้องพึงประสบการณ์ทั้งสิ้น การป้อนประสบการณ์ดาราศาสตร์เป็นวิธีที่ที่สุด จะมองเห็นโลกทรรศน์แห่งความจริง ทางวิทยาศาสตร์อย่างท้าทาย ช่วยฝึกฝนให้เข้าใจได้ด้วยเหตุผลใหม่ๆ

Astronomy Blog

ตัวอย่างที่ง่ายที่สุด เรารู้ว่าการเกิด น้ำขึ้น-น้ำลง สาเหตุมาจากอิทธิพลของดวงจันทร์ เราไม่เคยเห็นแรงดึงดูดและไม่มีใครเห็นไม่มีสิ่งที่จับต้องได้เลย แต่เรารู้เช่นนั้นเพราะว่ามี จากวิธีคิดที่จินตนาการต่อคำอธิบายที่มีเหตุผลจนประจักษ์

วิธีนี้เป็นตัวอย่างการพัฒนาความคิด แต่ในอวกาศมีเรื่องราวซับซ้อน ถ้าเราป้อนให้เยาวชน ได้รับรู้มากยิ่งขึ้น หมายความว่าเรากำลังจุดประกายแห่งจินตนาการ ก้าวไปสู่แรงบันดาลใจ

แรงบันดาลใจคือ เครื่องมือพัฒนาการความรู้ของมนุษย์ ไม่เคยมีขอบเขตและไร้พรหมแดน

อินโฟกราฟิกดาราศาสตร์