รุ้งกินน้ำ : หยดน้ำทรงกลดบนดาวศุกร์

 

• อธิบายสำหรับระดับประถมปลาย
เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแสนสวยงาม และมักเกิดขึ้น หลังจากฝนตกใหม่ๆ เพราะแสงแดดอ่อนๆ ได้ส่องผ่านละอองน้ำในอากาศทำให้เกิด การหักเหของแสงขึ้นบน ท้องฟ้า เราจะเห็นเป็นแถบสีต่างๆ กลางท้องฟ้า มีสีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง และเมื่อละอองน้ำระเหยหมดไป รุ้งกินน้ำก็จะหายไปด้วย แต่ก็จะกลับ มาใหม่วนเวียนเป็นเช่นนี้ตลอดไป ดังนั้นรุ้งกินน้ำจึงเป็น ปรากฎการณ์ธรรมชาติบนโลก

ในตำนานโบราณมีความเชื่อแตกต่างกันในหลายประเทศ เช่น หากเอานิ้วชี้รุ้งกินน้ำแล้วนิ้วจะด้วน หรือบางทีกล่าวว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความตาย ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียง ความเข้าใจในยุคโบราณ อาจไม่ทราบว่ารุ้งกินน้ำเกิดจากเหตุใด สิ่งเหล่านี้เป็นความเข้าใจผิด และไม่สามารถทำให้เราเคราะห์ร้ายเฃ่นนั้นได้เลยแม้แต่น้อย การพบเห็น รุ้งกินน้ำควรเป็นสิ่งที่โชคดี เพราะแสดงว่าฝนตกมีน้ำไหลรินสู่พื้นบนแผ่นดิน ให้พืชเติบโตเป็นอาหารของสัตว์และมนุษย์ได้อุดมสมบูรณ์ชุ่มชื่นบนโลก

• อธิบายเพิ่มสำหรับระดับมัธยมต้น
สำหรับบนดาวเคราะห์อื่นยังไม่มีรายงานปรากฎการณ์รุ้งกินน้ำ แต่ได้มีการการทดลองกรณีในสภาพบรรยากาศของดาวศุกร์ ที่หยดน้ำอุดมไปด้วยกรดกำมะถัน เพื่อ กำหนดลักษณะที่สำคัญของละอองเมฆและสายรุ้ง เกิดขึ้นเมื่อแสงแดดส่องสว่างอยู่บนละอองเมฆ โดยเปรียบเทียบกับหยดน้ำที่เกิดขึ้นบนโลกจะพบว่ามีการกระจาย แสงออกมาคล้ายทรงกลด

ความแตกต่างดังกล่าวทำให้ทราบถึง องค์ประกอบทางเคมีและกลไกของปัญหาบนดาวศุกร์ สามารถนำมาเป็นต้นแบบต่อการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมบนโลกเรื่อง ปฎิิกิริยาเรือนกระจกที่กำลังเกิดขี้นกับโลก อันเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่เราต้องไปสำรวจดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะ

รุ้งกินน้ำ : หยดน้ำทรงกลดบนดาวศุกร์