น้ำจืด-น้ำเค็ม : ทะเลสาบไฮโดรคาร์บอน

 

• อธิบายสำหรับระดับประถมปลาย
แหล่งน้ำจืดมีจำนวนน้อย เพียง 2.5% ของพื้นที่ผิวโลก ทั่วไปอยู่ในแหล่งน้ำนิ่ง เช่น หนองคลองบึง ทะเลสาบ และในแหล่งน้ำไหล เช่น น้ำตก แม่น้ำ เป็นต้น และสาเหตุ ที่จืดเพราะมาจาก น้ำฝนและธารน้ำแข็ง ไหลผ่านเข้าถูกกรอง แบบธรรมชาติโดยชั้นหินและดิน มารวมสะสม ในแหล่งน้ำนั้นๆ ส่วนแหล่งน้ำเค็ม มีจำนวนมากถึง 97.5 % ของพื้นที่ผิวโลก อยู่ในทะเลและ มหาสมุทร สาเหตุที่ีเค็มเพราะมี สารประกอบของเกลือในน้ำ ประกอบด้วยโซเดียมและคลอไรด์ ในแต่ละแหล่งมีความเค็ม ไม่เท่ากัน เนื่องจากมีน้ำจืดไหล หรือ ธารน้ำแข็งไหลมาผสมค่าเฉลี่ยโดย ทั่วไป น้ำทะเล 1 ลิตร มีประมาณเกลือ 35 กรัม แม้ว่าบนโลกมองดูว่ามีน้ำเป็นจำนวนมาก แต่มีน้ำจืดที่ สะอาดไว้ใช้ดื่มกินไม่มากนัก และอาจไม่เพียงพอต่อมนุษย์ในอนาคต เราจึงควรใช้น้ำอย่างมีเหตุผล

• อธิบายเพิ่มสำหรับระดับมัธยมต้น
โลกต่างดาวมีน้ำเช่นกัน เช่น บนดาวพุธมีแอ่งน้ำเล็กๆอยู่ในด้านมืดที่ไม่ถูกแสงแดดเป็นน้ำที่เกิดจากดาวหาง ในขณะที่โคจรผ่านบางส่วนแตกออกซึ่งเป็นส่วนของ น้ำแข็ง หล่นสู่พื้นผิวดาวพุธแต่มีจำนวนน้อย ส่วนบนดวงจันทร์ของเรามีเพียงละอองน้ำเล็กๆ ลอยในปล่องหลุมลึกด้านขั้วใต้ซึ่งมีน้อยเช่นกัน สำหรับดาวอังคารมีน้ำแข็ง ในชั้นใต้ดินลึกลงไปประมาณ 1-2 ฟุต เรียกว่าโคลนน้ำแข็งลักษณะคือ เป็นน้ำแข็งสีขาวปนกับดินสีแดง

สำหรับดวงจันทร์ยูโรปา (ของดาวพฤหัสบดี) มีน้ำเป็นจำนวนมาก อยู่ใต้ผิวทน้ำแข็งลึกลง ไปนับร้อยกิโลเมตร และดาวพลูโต พบว่ามีน้ำละลายออกมาจากน้ำแข็งทั้ง ดวงจันทร์ยูโรปาและดาวพลูโตมีน้ำในประเภทน้ำเค็ม ยังมีสิ่งแปลกประหลาดอีกคือ บนดวงจันทร์ไททัน (ของดาวเสาร์) พบว่าสภาพแวดล้อมปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก หนาทึบมีที่ลุ่มเป็นบึงและทะเลสาบขนาดใหญ่ แต่เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นของก๊าซธรรมชาติ อากาศเย็นจัดและมีฝนตกแต่น้ำฝนมีกลิ่นคล้ายน้ำมันเบนซิน มีองค์ประกอบ น้ำแข็งที่มีส่วนผสมของก๊าซมีเทนแอมโมเนีย เป็นลักษณะทะเลสาบไฮโดรคาร์บอน

น้ำจืด-น้ำเค็ม : ทะเลสาบไฮโดรคาร์บอน