อาทิตย์ทรงกลด : ชั้นบรรยากาศบนดาวอังคาร

 

• อธิบายสำหรับระดับประถมปลาย
เกิดขึ้นบนท้องฟ้าของโลกในชั้นบรรยากาศบริเวณชั้นล่างสุดสูงจากพื้นโลกประมาณ 5 กิโลเมตรสาเหตุจากกลุ่มเมฆจำนวนมากเย็นจัด จนทำให้มีละอองน้ำขึ้นใน อากาศและแข็งตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งเล็กๆจำนวนมหาศาลลิ่วลอยอยู่บนท้องฟ้า เมื่อแสงดวงอาทิตย์ ส่องกระทบ ทำมุมกับเกล็ดน้ำแข็ง เหล่านั้น จะเกิดการหักเหและ การสะท้อนของแสง ทำให้เกิดเป็นแถบวงกลมโดยรอบ เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ เราจะพบว่ามีถาพถ่ายเป็นจำนวนไม่น้อย ถ่ายขึ้นเหนือสิ่งศักดิ์ที่เคารพนับถือหรือ สถานที่สำคัญ เช่น อนุสาวรีย์ บุคคลสำคัญหรือวัดวาอาราม เป็นต้น โดยมีพระอาทิตย์ทรงกลมบนท้องฟ้า และมักจะอ้างว่าเป็นปฎิหารย์จากสิ่งศักดิ์ต่างๆ อันที่จริง ปรากฎการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆแม้แต่น้อย

• อธิบายเพิ่มสำหรับระดับมัธยมต้น
สำหรับบนดาวอังคารมีรายงานว่าเกิดอาทิตย์ทรงกลด เมื่อได้วิเคราะห์ภาพแล้วเกิดจากแสงสะท้อนของยานสำรวจเท่านั้น แต่ยังมีนักดาราศาสตร์ผู้เชี่ยวฃาญอธิบาย ว่าบรรยากาศดาวอังคารส่วนใหญ่ จะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีร่องรอยของไอน้ำอยู่บ้าง ในแต่ละปีที่ขั้วเหนือดาวอังคารในช่วง ฤดู​​หนาวมีอุณหภูมิ - 123 ° C บางส่วนของบรรยากาศควบแน่นเข้าไปในกลุ่มเมฆสูงของละอองน้ำแข็งแห้ง อาจมีความโปร่งใสเพียงพอ และมีการตั้งข้อสังเกตไว้ ถ้าแสงแดดเพียงพออาจจะมีรัศมี ของอาทิตย์ทรงกลดได้ ดังนั้นถ้าเราทราบกลไกและเหตุผลของปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลก จะนำมาเป็นข้อสันษิฐานในเหตุผลเดียวกัน และสภาพแวดล้อมที่คล้าย คลึงกัน อาจเกิดสิ่งเดียวกันได้บนโลกต่างดาว ทั้งหมดนั้นเป็นขบวนการทางวิทยาศาสตร์

อาทิตย์ทรงกลด : ชั้นบรรยากาศบนดาวอังคาร