ดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์ : ดวงจันทร์ยูโรปาและดวงจันทร์ไททัน

 

• อธิบายสำหรับระดับประถมปลาย
บนพื้นผิวดวงอาทิตย์ลุกเป็นไฟโชติช่วงตลอดเวลา และมีความร้อนสูงมาก ส่วนบนโลกมีแผ่นดิน มหาสมุทร อากาศ ให้เราอยู่อาศัยและหายใจได้ บนดวงจันทร์มีแผ่นดิน ที่เต็มไปด้วยฝุ่นหิน ไม่มีน้ำ ไม่มีอากาศให้หายใจ โดยแต่ละดวงยังมีขนาดที่แตกต่างกัน ถ้าสมมุติว่าดวงอาทิตย์เท่าลูกฟุตบอล โลกจะเท่ากับหัวเข็มหมุดและดวงจันทร์ จะเล็กกว่าหัวเข็มหมุดอีกครึ่งหนึ่ง

• อธิบายเพิ่มสำหรับระดับมัธยมต้น
ดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่มากการลุกโชติช่วงเพราะมีวัตถุดิบคือก๊าซอยู่ภายในเผาไหม้อยู่ตลอดเวลา และยังสามารถเผาไหม้ไปอีกยาวนานมาก ส่วนโลกเล็กกว่า ดวงอาทิตย์มากมีชั้นบรรยากาศ มีอากาศมีน้ำและผืนแผ่นดินซึ่งเป็นที่อยู่ของเรา และมีดวงจันทร์ซึ่งมี ขนาดเล็กกว่าโลกอีกโคจรอยู่ล้อมรอบโลก เราจึงเรียกดวงจันทร์ ว่าเป็นดาวบริวารของโลก และดวงจันทร์มีอำนาจทำให้โลกเกิดน้ำขึ้น-น้ำลง จากแรงดึงดูดระหว่างโลกและดวงจันทร์ (ดวงอาทิตย์ก็มีส่วนดึงดูดร่วมด้วย) การที่เรามอง เห็นแสงสว่างจากดวงจันทร์ เป็นแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างของตนเอง

ในระบบสุริยะของเรานอกจากดวงอาทิตย์ที่มีความสำคัญแล้ว ระบบสุริยะมีดวงจันทร์อยู่เป็นจำนวนมากถึง 182 ดวง และยังมีการสำรวจพบเพิ่มขึ้น แต่มีดวงจันทร์ ที่มีความสำคัญน่าสนใจอยู่อย่างน้อย 2 ดวง ที่มีการสำรวจอย่างใกล้ชิด คือ ดวงจันทร์ยูโรปา (ของดาวพฤหัสฯ) และดวงจันทร์ไททัน (ของดาวเสาร์) เหตุผลเพราะ ดวงจันทร์ยูโรปามีมหาสมุทรน้ำแข็งขนาดใหญ่ มีข้อสันษิฐานว่าอาจมีระบบชีวิตขนาดเล็กอาศัยอยู่ภายใต้มหาสมุทรน้ำแข็ง โดยมีความร้อนจะแกนกลางแผ่ขึ้นมาเพื่อ การดำรงชีพ ส่วนดวงจันทร์ไททันมีทะเลสาบไฮโดรคาร์บอนซึ่งอุดมไปด้วยก๊าซธรรมชาติ โดยน้ำในทะเลสาบมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยแสดงว่ามีกระแสลมอ่อนๆเป็น ครั้งคราว และอาจพบแบคทีเรียขนาดเล็กที่เป็นกลไกการเกิดขึ้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน การสำรวจดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อมนุษย์และจะทราบถึงวิวัฒนาการของ ระบบสุริยะ

ดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์ : ดวงจันทร์ยูโรปาและดวงจันทร์ไททัน