ไปมองดวงอาทิตย์จากดาวอื่น : ขนาดของดาว

 

• อธิบายสำหรับระดับประถมปลาย
ไปมองดวงอาทิตย์จากดาวอื่น มีความแตกต่าง คือ สีของดวงอาทิตย์ ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของก๊าซ ในชั้นบรรยากาศของดาวนั้นๆ และขนาดปรากฏของดวงอาทิตย์จะมอง เห็นใหญ่-เล็กต่างกัน เพราะระยะทางที่ห่างไกลไม่เท่ากัน สังเกตได้ว่าถ้ามองจากดาวพุธ จะเห็นดวงอาทิตย์ใหญ่โตกว่ามองจากบนโลก ถึง 3 เท่า เพราะดาวพุธอยู่ใกล้ ดวงอาทิตย์ และถ้าเราไปยืนบนดาวพลูโตซึ่งเป็นระยะทางที่ห่างไกลดวงอาทิตย์มาก จะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์เล็กจิ๋ว

• อธิบายเพิ่มสำหรับระดับมัธยมต้น
บนท้องฟ้าในทุกค่ำคืนดาวฤกษ์ต่างๆที่สุกสว่างบนท้องฟ้า จะมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราทั้งสิ้น การที่เราเห็นเป็นจุดเล็กนิดเดียวเป็นเพราะระยะทางที่ห่างไกล ซึ่งบางดวงมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเรานับพันเท่า การมองจากฟื้นผิวโลกในทาง ดาราศาสตร์มีข้อกำหนดด้วยมาตรวัดความสว่างหรือโชติมาตร แสดงให้ทราบถึง ค่าความสุกสว่างสุกใสของวัตถุในท้องฟ้าประภทต่างๆ เช่น ดาวเทียม ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง ดวงอาทิตย์ ฯลฯ ทั้งนี้เป็น ค่าแสดงการมองเห็นจากพื้นโลก ให้ทราบ ระดับค่าความสว่างต่อการสังเกตโดยใช้ตาเปล่า หรือกล้องดูดาวเพื่อค้นหาดาวหรือวัตถุนั้นๆ

ค่าเฉลี่ยสายตามนุษย์ มองจากโลก ด้วยตาเปล่ามองเห็นไม่เกิน 6 Magnitude [mag.] สามารถเห็นดาวในขอบเขต ประมาณ 300-500 ปีแสง (โดยขึ้นอยู่กับขนาดของ ดาวด้วย) แต่จะไม่เกิน 1,000 ปีแสง ส่วนกล้องดูดาวคุณภาพสูงทั่วไป เห็นประมาณ 10-12 Magnitude [mag.] ทั้งนี้มีองค์ประกอบจากสภาพอากาศ เช่น หมอกเมฆ หรือแสงต่างๆจากถนนบ้านเรือน แม้แต่แสงจากดวงจันทร์มารบกวนด้วยหรือไม่ สำหรับเทคนิคการสังเกตุท้องฟ้า ก่อนดูดาวควรใช้สายตาปรับความพร้อมด้วยการมอง ในที่มืดราว 5 นาที ขณะดูดาวควรใช้ไฟฉายแสงสีแดงจะช่วยมิให้สายตาล้า จากการมองสลับไปมาระหว่างที่สว่างและมืด แสดงค่ายิ่งน้อยแสดงว่ายิ่งสว่างมาก เช่น
ดวงอาทิตย์ ค่าความสว่าง = -26.8 Magnitude [mag.] ดาว Sirius = -1.5 Magnitude [mag.] ดาวเคราะห์น้อย = +15 Magnitude [mag.] ขึ้นไปเป็นต้น

ไปมองดวงอาทิตย์จากดาวอื่น : ขนาดของดาว