ระบบดาวเคราะห์ ท้าทายการค้นหาชีวิต
•ระดับมัธยมศึกษา•

"Environmental Science and Planetary Exploration"

“..มีอุณหภูมิกลางวันอยู่ที่ 4,600 เคลวิน (มากกว่า 7,800 องศาฟาเรนไฮต์) ซึ่งร้อนกว่าดาวฤกษ์ของตนที่มีอุณหภูมิ 1,200
เคลวิน..เพราะส่วนใหญ่ของก๊าซจะกลายเป็นของแข็ง หิมะหนาบนพื้นผิวและน่าจะเป็น ดาวเคราะห์ที่มีหินมวลมากเกินไป..”

abstract :
ระบบดาวเคราะห์ในทางช้างเผือกมีความหลากหลาย มีความแตกต่างไปจากระบบสุริยะของเรา การศึกษาสภาพแวดล้อมของ ดาวเคราะห์ต้องมีปัจจัยหลักคือ ระยะห่างตำแหน่งวงโคจร ระหว่างดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์ (ดวงอาทิตย์) และขนาดมวล เป็นต้น นำมาวิเคราะห์ผลให้ทราบถึงสภาพบรรยากาศ องค์ประกอบของก๊าซเบื้องต้นและอุณหภูมิ เพื่อหาเป้าหมายแหล่งของเหลว(น้ำ) เมื่อมีแนวโน้มชัดเจนก็จะสามารถตั้งข้อสังเกตแนวทางเรื่อง การก่อตัวของระบบชีวิตได้ในลำดับต่อไปโดยเป็นกฎเกณฑ์มาตรฐาน ในการสำรวจหาระบบชีวิตบนดาวดวงอื่นต่อไป

content :
1.ดาวเคราะห์ เก่าแก่สุดๆ
จักรวาลของเรามีอายุ 13.8 พันล้านปี แต่ PSR B1620-26 b เป็นดาวก๊าซยักษ์มีขนาด 2.5 เท่ามวลของดาวพฤหัสบดี มีอายุเพียงเก่าแก่ถึง 12.7 พันล้านปี น้อยกว่าจักรวาลเพียง 1 พันล้านปี มีนัยสำคัญพราะ PSR B1620-26 b เดิมในอดีตมีดาวฤกษ์ 2 ดวงที่หมุนเวียนอยู่รอบๆกันกลายเป็นดาวนิวตรอนและดาวแคระขาว (White dwarf star) จากการที่เผาไหม้เชื้อเพลิงลงทั้งหมด ไปแล้ว

PSR B1620-26 b

2.ดาวเคราะห์ร้อนสุดๆ
ดาวฤกษ์ HD 195689 หรือที่รู้จักกันในชื่อ KELT-9 มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ (Sun) ถึง 2.5 เท่า มีดาวเคราะห์ KELT-9b มีวงโคจรอยู่ใกล้ดาวฤกษ์ (ดวงอาทิตย์ของตน) ซึ่งใกล้กว่าดาวพุธในระบบสุริยะ (Solar System) มีอุณหภูมิกลางวันอยู่ที่ 4,600 เคลวิน (มากกว่า 7,800 องศาฟาเรนไฮต์) ซึงร้อนกว่าดาวฤกษ์ (Star) ของตนที่มีอุณหภูมิ 1,200 เคลวิน (ประมาณ 2,000 องศาฟาเรนไฮต์)

KELT-9b

3.ดาวเคราะห์หนาวสุดๆ
OGLE-2005-BLG-390Lb มีอุณหภูมิเย็นจัด -223 องศาเซลเซียส มีมวลประมาณ 5.5 เท่าของโลกไม่สามารถ รักษาบรรยากาศ ได้มากนัก เพราะส่วนใหญ่ของก๊าซจะกลายเป็นของแข็ง หิมะหนาบนพื้นผิวและน่าจะเป็น ดาวเคราะห์ที่มีหินมวลมากเกินไป โคจรรอบ ดาวฤกษ์มวลต่ำ (ดวงอาทิตย์ของตน) ที่เรียกว่าดาวแคระแดง (Red-dwarf & dwarf- M) มีความร้อนน้อย

OGLE-2005-BLG-390Lb

4.ดาวเคราะห์อากาศแย่ที่สุดๆ
เนื่องจากดาวเคราะห์นอกระบบอยู่ไกลเกินไปสำหรับเรา ที่จะสามารถสังเกตรูปแบบสภาพอากาศได้ เราจึงต้องหันสายตา กลับไปยังระบบสุริยะของเราที่ดาวพฤหัสบดี (Jupiter) ได้เห็นพายุเฮอริเคนหมุนวนด้วยความเร็วลมถึง 360 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง อยู่เหนือขั้วดาวพฤหัสบดี ที่นั่นมีบรรยากาศมากกว่าโลก 100 เท่า มีคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 95% อุณหภูมินรก อย่างน้อย 462 ° C อย่างไรก็ตามอาจมีคู่แข่งคือ ดาวศุกร์ (Venus) ที่ปกคลุมด้วยเมฆกรดกำมะถันและมีเมฆดำสกปรกใน อุณหภูมินรกอย่างน้อย 462 ° C

jupiter

5.ดาวเคราะห์ใหญ่สุดๆ
DENIS-P J082303.1-491201b หรือ 2MASS J08230313-4912012 b อันที่จริงยังมีข้อ ถกเถียงกัน ว่ามีความใหญ่โตเกินกว่า ที่จะเป็นดาวเคราะห์ เพราะมีมวลเป็น 28.5 เท่าของดาวพฤหัสบดี จริงๆควรจัดอยู่ในประเภทดาวแคระน้ำตาล (ดวงอาทิตย์ที่เย็น ตัวลงแล้ว)

DENIS-P J082303.1-491201b

6.ดาวเคราะห์มีอายุน้อยสุดๆ
โลกเรามีอายุ 4.5 พันล้านปี แต่ V830 Tauri มีอายุเพียง 2 ล้านปีเท่านั้น ดาวฤกษ์มีมวลเช่นเดียวกับ ดวงอาทิตย์ ของเรา แต่มีรัศมี 2 เท่า ซึ่งหมายความว่าดาวฤกษ์ดวงนี้ยังไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดของการเป็นดาวฤกษ์ อาจจะยังคงเติบโต อีกเรื่อยๆ เพื่อยุบตัว ให้เกิดความเถียรมากขึ้น รอบๆดาวฤกษ์จะเต็มไปด้วยเศษดาวเคราะห์น้อยคล้ายเช่นในแถบดาวเคราะห์น้อย (Asteroid belt) จากแผ่นดิกส์ (Accretion disk) ในการก่อตัวของดาว ดังนั้นดาวเคราะห์ V830 Tauri อาจจะถูกชนปะทะอย่างหนักทำให้เป็น สถานที่ที่ไม่ปลอดภัยเหมือนโลกยุคดึกดำบรรพ์ที่ผ่านมา

V830 Tauri
7.ดาวเคราะห์เล็กสุดๆ
Kepler-37b มีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์เพียงเล็กน้อย และมีขนาดเล็กกว่าดาวพุธ (Mercury) ของเรา เป็นดาวเคราะห์หินโคจร ใกล้ดาวฤกษ์(ดวง อาทิตย์ของตน) นั่นหมายความว่าเป็นดาวเคราะห์ร้อนเกินไป ที่จะมีน้ำหรือของเหลวบนพื้นผิว

Kepler-37b

เบื้องหลังการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะมีกฎเกณฑ์สำคัญที่เรียกว่า “เขตเอื้อต่อการดำรงชีพ” (Habitable zone) ซึ่งเป็นประเภท ดาวเคราะห์หิน และอาจมีแหล่งของเหลวหรือน้ำ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเอื้อให้ก่อระบบชีวิต โดยยานอวกาศเคปเลอร์มุมสำรวจ บริเวณหย่อมดาวในท้องฟ้าของกลุ่มดาวหงส์ ได้สำรวจและเลือกดาวเคราะห์ไว้ (ตามข้อมูลเมื่ิอมิถุนายน 2560)รวมทั้งสิ้น 4,034 ดวง ยืนยันตรวจสอบแล้ว 2,335 ดวง เป็นดาวเคราะห์นอกระบบ ในจำนวนนี้มีลักษณะขนาดใกล้เคียงโลก 30 ดวง จากเป้าหมายที่เลือกไว้ 50 ดวง และกำลังรอผลลัพธ์ที่มีนัยสำคัญสำหรับการค้นหาระบบชีวิต ประมาณครึ่งหนึ่งของดาวเคราะห์ที่ เรารู้จักในกาแลคซีนั้นไม่มีพื้นผิว หรืออยู่ภายใต้บรรยากาศลึก สภาพแวดล้อมที่ไม่น่าจะมีระบบชีวิตใดๆ คือ ประเภทดาวเคราะห์ก๊าซ (คล้ายดาวพฤหัสบดี) และส่วนที่เหลือครึ่งหนึ่งนั้น ดูเหมือนว่าธรรมชาติจะทำให้ดาวเคราะห์หินมีขนาดใหญ่กว่าโลกมีถึง 75%

Sunflowercosmos.org

จัดทำความรู้ อวกาศ-ดาราศาสตร์ ศัพท์ดาราศาสตร์ เพื่อภารกิจสื่อสารดาราศาสตร์
Space and Astronomy Network of Community Activities.