ความฝันของคุณที่จะไปในอวกาศ
•ระดับ มัธยมศึกษา•

"dream of going into space"

"..ภารกิจบนดาวอังคารคุณยังต้องมีความเสี่ยงในขณะที่อยู่บนพื้นผิวดาวอังคาร อีกหลายปีทั้งนี้ปัจจัยความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ที่เกี่ยวข้องต่อการเดินทางไปเยือนดาวอังคาร ว่าจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคุณในอวกาศ? ถ้าคุณกำลังคิดว่าอยากจะไปในอวกาศเหยียบดาวอังคารสักครั้ง ระวังสิ่งที่คุณกำลังอ่านอยู่นี้อาจจะน่ากลัว แต่ข่าวดีก็คือ NASA กำลังทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยความตั้งใจ มั่นใจได้เลยว่าทุกอย่างจะพร้อม.."

abstract :

การเดินทางสู่อวกาศเป็นความฝันของคนรุ่นใหม่นับล้านคน โลกจะมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นจากโครงการในอวกาศ แต่คงไม่ได้ หมายความว่าทั้งหมดต้องไปอยู่ในโลกต่างดาว เบื้องหลังของมนุษย์อวกาศ 5-6 คน ในอวกาศ เราต้องใช้ความ สามารถของคนนับหมื่นไม่ว่าจาก วิศวกร แพทย์ เภสัชกร นักเคมี นักธรณีวิทยา นักดาราศาสตร์ สถาปนิก มัฑณากร นักโภชนาการ กระทั่งช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ ทุกอาชีพจะเข้ามาเกี่ยวข้องได้ เพียงแต่เราต้องเข้าใจและรับรู้ใน บางเรื่องของมนุษย์อวกาศเพื่อเป็นแนวทางในสาขาของตน

content :

อวกาศเป็นสถานที่ที่ไม่เป็นมิตรการสัมผัสกับรังสี อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อชีวิตของคุณสำหรับโรคมะเร็ง และการใช้ชีวิตจำเป็น ต้องบริโภคอาหารแช่แข็ง จึงต้องออกกำลังกายทุกวันเพื่อป้องกันกล้ามเนื้อและกระดูกของคุณเสื่อมสภาพ คุณมีความเสี่ยง 6 เดือนแรกในอวกาศ เป็นช่วงที่อยู่ในที่แคบๆบนยานอวกาศระหว่างการเดินทางในอวกาศ

ภารกิจบนดาวอังคารคุณยังต้องมีความเสี่ยงในขณะที่อยู่บนพื้นผิวดาวอังคาร (Mars) อีกหลายปีทั้งนี้ปัจจัยความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ที่เกี่ยวข้องต่อการเดินทางไปเยือนดาวอังคาร ว่าจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคุณในอวกาศ?dream of going into space

1.เขตแรงโน้มถ่วง
การเปลี่ยนจากสนามแรงโน้มถ่วงหนึ่งไปยังอีกเขตหนึ่งเป็นเรื่องที่ยากกว่าที่จะเข้าใจ เพราะจะส่งผลต่อการศรีษะและตา และการประสานงานระหว่างมือ และศีรษะความสมดุลการเคลื่อนที่คุณอาจมีอาการคล้ายเมารถ ถ้าคุณต้องออกจาก ยานอวกาศบนดาวอังคารอาจเป็นสถานการณ์ที่อันตรายมากไปอีก

การทำงานหากปราศจากแรงโน้มถ่วง (Zero gravity) ร่างกายกระดูกของคุณจะสูญเสียแร่ธาตุและ ความหนาแน่น ลดลงกว่า 1% ต่อเดือน เมื่อเปรียบเทียบแล้วอัตราการสูญเสียกระดูกของชายชรา และผู้หญิงที่อยู่บนโลกมีค่าตั้งแต่ 1% ถึง 1.5% ต่อปี

แม้หลังจากกลับมาสู่โลกแล้วการสูญเสียกระดูกของคุณอาจไม่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ ดังนั้นคุณอาจมีความเสี่ยงที่จะเป็น โรคกระดูกพรุนได้มากขึ้นในชีวิต ถ้าคุณออกกำลังกายไม่ถูกต้อง คุณจะสูญเสียความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความอดทนและ ในการปรับสภาพหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากขาดความเคยชินในเรื่องการหล่อเลี้ยงของเหลวในร่างกายไปสู่ศรีษะ ของคุณที่เปลี่ยนแปลงไป อาจทำให้ความกดดันต่อดวงตาของคุณทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น

และมีแนวโน้มที่จะพัฒนานิ่วในไตเนื่องจากการคายน้ำ และการขับแคลเซียมออกจากกระดูกของคุณเพิ่มขึ้น เพราะยาทำ ปฏิกิริยาแตกต่างกันไปในร่างกายของคุณในอวกาศ รวมถึงโภชนาการรับประทานอาหารต้องรับประทานให้เพียงพอ จะกลายเป็นสิ่งสำคัญมิฉะนั้นอาจทำให้สุขภาพของคุณลดลง เนื่องจากสารอาหารจำเป็นสำหรับการทำงานของเซลล์และ ระบบในร่างกายของคุณลดลงdream of going into space

2.การแยกและการคุมขัง
การเดินทางสู่อวกาศ ไม่ต่างจากการแยกตัวออกไปจากโลก (Earth) และเก็บตัวเหมือนถูกคุมขังในยานอวกาศ คือปัญหาด้านพฤติกรรมระหว่างกลุ่มคนที่อัดแน่น อยู่ในพื้นที่ขนาดเล็กเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะได้รับการฝึกฝนมเป็นอย่างดีก็ตาม เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ลูกเรือที่ได้รับการคัดเลือกจากการเดินทางไปสถานีอวกาศ จะได้รับการคัดเลือกและได้รับการ ฝึกฝนอย่างรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นทีมเป็นเวลา 6 เดือนในการเดินทาง

ภารกิจของลูกเรือเกี่ยวกับดาวอังคารจะได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้อง และมีการเตรียมการมากยิ่งขึ้นอย่างละเอียดที่สุด เนื่องจากพวกเขาจะเดินทางไกลและยาวนานกว่าทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับมนุษย์ ซึ่งเป็นโลกใหม่อยู่ห่างไกลเกินกว่าที่เรา จะจินตนาการได้

ประเภทของปัญหาที่คุณอาจพบ ได้แก่ การลดลงของอารมณ์และความรู้ความเข้าใจ กำลังใจในการทำงานหรือปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล นอกจากนี้คุณยังจะเพิ่มความผิดปกติของการนอนหลับได้ เนื่องจากจังหวะชีวิตของมีนาทีเสริม 38 นาที ในแต่ละวันบนดาวอังคารที่มากกว่าโลกที่เคยอยู่แม้จะเล็กน้อยก็ตาม เพราะเป็นสิ่งที่เกิดซ้ำทุกวันตลอดเวลาที่อาศัยอยู่ บนดาวอังคาร

สภาพแวดล้อมที่มีขนาดเล็กและมีเสียงคุยของไม่กี่คน เป็นบ่อเกิดความเครียดการคุมขังในที่จำกัดเป็นเวลานาน ภาวะซึมเศร้าอาจเกิดขึ้นได้และความเหนื่อยล้าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากจะมีช่วงเวลาที่ต้องทำงานหนัก และมีการเลื่อนกำหนดการไปมาของแผนกาณ์

ระยะเวลาที่นานต่อเนื่องอาจนำไปสู่ความคิดเบื่อหน่าย เกิดความเข้าใจผิดและการสื่อสารที่ไม่สมบูรณ์ กับสมาชิกในทีม ของคุณอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จของภารกิจ การขาดแคลนอาหารสดและความหลากหลายหรือ ความบกพร่องทางโภชนาการ อาจส่งผลต่อการลดลงทางสรีรวิทยาและความรู้ความเข้าใจได้

เนื่องจากมีความล่าช้าในการสื่อสารเป็นเวลานานมาก ในระยะทางที่กว้างใหญ่ไพศาลจากยานอวกาศไปยังโลก มีความเป็นไปได้ที่จะมีผลกระทบในขวัญกำลังใจในระยะ 3 เดือน และแรงจูงใจต่างๆจะลดลงใน 9 เดือนของภารกิจ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาของภารกิจ จะรู้ลึกคับแคบและโดดเดี่ยวมากขึ้น มีแนวโน้มที่จะพัฒนาพฤติกรรมหรือ ความรู้ความเข้าใจเป็นความผิดปกติทางจิตเวชdream of going into space

3.สภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตร
ระบบนิเวศภายในยานอวกาศมีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์อวกาศทุกวัน จุลินทรีย์สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะในอวกาศ และเชื้อจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติของร่างกายจะถูกถ่ายโอนได้ง่าย จากคนสู่คนที่อยู่อาศัยแบบปิดเช่นสถานีอวกาศ ระดับฮอร์โมนความเครียดของคุณเพิ่มสูงขึ้น และระบบภูมิคุ้มกันของคุณมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจนำไปสู่ความไว ต่ออาการแพ้หรือโรคอื่นๆและเกิดโรคได้มากขึ้น

ในทุกๆตารางนิ้วและรายละเอียดของที่อยู่อาศัย และที่ทำงานในยานอวกาศของคุณ จะต้องได้รับการออกแบบมา อย่างรอบคอบที่สุด เช่นเดียวกับที่คุณไม่ต้องการให้บ้านของคุณร้อนเกินไปเย็นเกินไป แคบแออัดมาก ดังหรือไม่สว่าง เพราะคุณจะไม่สนุกกับการทำงานและอยู่ในที่อยู่อาศัยเช่นดังกล่าว เพราะจะขาดความเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม


dream of going into space

4.รังสีอวกาศ
บนโลกเรามีสนามแม่เหล็กของโลก (Magnetosphere) คอยกลั่นกรองปกป้องรังสีอันตรายจากอวกาศที่รุนแรง เราจึงมีความสุข ต่อสุขภาพ การแผ่รังสีในอวกาศเป็นส่วนที่อันตรายที่สุดในการเดินทางไปยังดาวอังคาร โดยเฉพาะบนสถานีอวกาศ ได้รับรังสีมากกว่าสิบเท่าของรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในโลก

เราต้องป้องกันรังสีจากรังสีอวกาศ เพราะเป็นเหตุที่จะให้เกิดความเสี่ยงมะเร็งเพิ่มขึ้น สามารถทำลายระบบประสาท ส่วนกลางของคุณโดยมีทั้งผลเฉียบพลัน และผลที่ตามมาแสดงให้เห็นว่าตัวเอง มีปัญหาทางปัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การแผ่รังสีในอวกาศยังสามารถทำให้เกิดการฉายรังสี ที่ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน อาการเบื่ออาหารและเมื่อยล้า และจะพัฒนาโรคเนื้อเยื่อ ความเสื่อมต่างๆเช่น ต้อกระจก โรคหัวใจ และไหลเวียนโลหิตผิดปกติ อาหารที่คุณกินและยา ที่คุณต้องใช้จะต้องปลอดภัยและรักษาคุณค่าทางโภชนาการ และยาที่เตรียมไว้ในขณะเดินทางก็ถูกอาบไปด้วยรังสีอวกาศก็ตาม ยานพาหนะที่เดินทางไปยังดาวอังคารและการอยู่อาศัยบนดาวอังคารจะต้องมีการป้องกันอย่างมีนัยสำคัญdream of going into space

5.ระยะทางจากโลก
ดวงจันทร์อยู่ห่างออกไปเพียง 0.239 ล้านไมล์ ใช้เวลาเดินทาง 3-4 วัน การสื่อสารรวดเร็วไม่กี่วินาที แต่ระยะทางจากโลกห่างไกลจากดาวอังคาร ประมาณ 140 ล้านไมล์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 เดือน การวางแผนให้พึ่งพาตนเองเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะการสื่อสารระหว่างโลกกับดาวอังคาร มีความล่าช้าในการเดินทาง ของคลื่นถึง 20 นาที

ขณะที่คุณบนดาวอังคาร มีความเป็นไปได้ที่อุปกรณ์จะล้มเหลว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดคุณต้องสามารถทำภารกิจให้เสร็จ ได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะมีปัญหาเพียงใด เพราะคนไม่ได้รับคำแนะนำหรือการช่วยเหลือใดๆได้จากโลก จนกว่าระบบสื่อสาร จะถูกกู้กลับคืนมาได้

ขอให้คุณโชคดี ถ้าคุณคิดว่าจะไปดาวอังคาร เราจะส่งกำลังใจให้คุณบรรลุภารกิจเสมอdream of going into spaceSunflower Academy

Sunflowercosmos.org

จัดทำความรู้ อวกาศ-ดาราศาสตร์ ศัพท์ดาราศาสตร์ เพื่อภารกิจสื่อสารดาราศาสตร์
Space and Astronomy Network of Community Activities.