Intro

Homeschool SUNFLOWER

ปัจจุบันโฮมสคูลเป็นโอกาสการศึกษาทางเลือกใหม่มีบทบาทเด่นชัดมากขึ้นในการพัฒนาเด็กวัยอัน สดใส พ่อแม่คือผู้ที่สามารถปรับแต่งอนาคตให้กับลูกอย่างมีคุณภาพได้อย่างยอดเยี่ยม มีผลแห่ง ความสำเร็จสูงHomeschool SUNFLOWERโฮมสคูลในสหรัฐอเมริกาเติบโตขึ้น 2-8 % ต่อเนื่อง อาจเป็นรูปแบบการศึกษาที่เติบโตเร็วที่สุด และยังเติบโตในประเทศอื่นทั่วๆโลก เช่น ในอังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส รัสเซีย เม็กซิโก และเกาหลีใต้ Homeschool SUNFLOWERแนวทางของโฮมสคูล มิได้ถูกจำกัดแต่ภายในห้องเรียนมีการพัฒนาไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงต้อง ออกมาเพื่อสัมผัสภายนอกห้องเรียน เช่น ท่องทะเล ท่องป่า ดูดาวสำรวจท้องฟ้า สร้างประสบการณ์จริง อย่างชัดเจน Homeschool SUNFLOWERความรู้เช่นนี้ จะเป็นการเปิดโลกทรรศน์ ที่สดใสแต่วัยเด็ก ท่ามกลางไออุ่นของพ่อแม่ เป็นผู้สอนอัน เป็นองค์รวมของความรู้อันบริสุทธิ์ให้ลูกด้วยความตั้งใจโดยมีผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ เป็นผู้สนับสนุน และให้คำปรึกษา

 

Homeschool SUNFLOWER

Workshop

Homeschool SUNFLOWER

เราเข้าใจดีว่าบทบาทพ่อแม่เป็นผู้สอนอาจจะประสบปัญหาในบางวิชาที่มีความซับซ้อนต่อการอธิบาย เป็นอุปสรรคไม่สามารถเข้าถึงความรู้ได้เต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาด้านอวกาศ และดาราศาสตร์Homeschool SUNFLOWERHomeschool SUNFLOWERHomeschool SUNFLOWERจึงถือเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญต่อการแก้ปัญหาโดยการออกแบบชุดช่วยสอนลักษณะพิเศษ กว่า 20 หัวข้อให้เลือกเรียนรู้อย่างอิสระตามใจในวัยที่เด็กอยากรู้อยากเห็นครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยม

ชุดโฮมสคูลแบ่งปันความรู้ (Homeschool Knowledge Sharing) เป็นองค์ความรู้ด้าน ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศ และวิทยาศาสตร์ของโลก ที่สมบูรณ์ด้วยคำอธิบายย่อพร้อม Coloring Pages  Workshop และ Observe Workshop เป็นกิจกรรมท้าทายและน่าสนใจHomeschool SUNFLOWERHomeschool SUNFLOWERHomeschool SUNFLOWERมุมมองสำหรับเด็กยุคใหม่ที่จะได้มองเห็นจากภาพจริงและภาพอินโฟกราฟิก เป็นวิธีรับรู้ในเรื่องยากๆ แต่เมื่ออธิบายด้วยภาพก็จะเข้าใจและจดจำได้ง่าย เพราะการรับรู้จะประมวลภาพที่เห็นไปสู่สมอง โดยตรงในทันที

นำไปสู่การสร้างจิตนาการเชิงประจักษ์ซึ่งได้ผลดีกว่า เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการอ่านแบบอักษร ที่มีจำนวนมากในเรื่องเดียวกัน และการปฎิบัติงาน Coloring Pages  และ Observe Workshop ควบคู่ เป็นการเพิ่มพูนทักษะHomeschool SUNFLOWERHomeschool SUNFLOWERHomeschool SUNFLOWERเพื่อให้แน่ใจชุดตอบคำถาม แบบอินโฟกราฟิก เป็นสิ่งที่ช่วยสามารถประเมินความรู้มองเห็นแง่มุม จินตนาการอย่างอิสระมากกว่า เขียนคำตอบแบบตัวอักษรเช่นกัน จะช่วยตั้งเข็มทิศแห่งการเรียนรู้ ควรมุ่งไปในทิศทางใด

 

Homeschool SUNFLOWER

About

Homeschool SUNFLOWER

โฮมสคูลซันฟลาวเวอร์ ใช้เวลาสร้างชุดตำราเรียน พาโนรามาอินโฟกราฟิก [Panorama Infographics] กว่า 7 ปี รวมกว่า 50 เรื่องในเรื่องวิทยาศาสตร์ของโลก อวกาศ ดาราศาสตร์ และใช้สอนในโรงเรียน ชั้นนำหลายแห่ง

ปฎิบัติจริงคู่ขนานกับ โครงการดาราศาสตร์วิถีไทย ในชุมชนหัวตะเข้ ลาดกระบัง อีก 2 ปี เพื่อการ ศึกษาในระบบใหม่แบบเสรีภาพที่จะสามารถ เข้ากันได้กับเด็กๆได้ทุกฐานะทุกชนชั้นอย่างเสมอ ภาคมีเป้าหมายว่า

"ความรู้ในวิชาดาราศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศและวิทยาศาสตร์ของโลก จะต้องไม่ถูกจำกัดไว้ พียง เพื่อสำหรับบางคนที่มีโอกาสสูงกว่า"Homeschool SUNFLOWERHomeschool SUNFLOWERHomeschool SUNFLOWERยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ เนื้อหาการสอนใช้ตำรามาตราฐานจากสถาบัน ชั้นนำ เช่น University of Cambridge, University of Colorado Boulder, NASA Atlas, European Space Agency, Royal Astronomical Society of Canada Homeschool SUNFLOWERHomeschool SUNFLOWERSTEM Education โฮมสคูลซันฟลาวเวอร์ มีองค์ประกอบ 4 ส่วนคือ Earth Science, Space Technology, Aerospace Engineering, Mathematical Astronomy ปรับแต่งความรู้ให้กระทัดรัดเจาะจง เป็นแนวทาง สร้างนักวิทยาศาสตร์

 

Homeschool SUNFLOWER

Program

Homeschool SUNFLOWER

โฮมสคูลซันฟลาวเวอร์ โดย SunflowerCosmos.org เพื่อแบ่งปันความรู้ อวกาศ ดาราศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์โลก แบบสาธารณประโยชน์   ที่ ศูนย์ดาราศาสตร์วิถีไทย   ในบริเวณโรงเรียนศึกษา พัฒนา ใกล้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง กรุงเทพฯHomeschool SUNFLOWERHomeschool SUNFLOWERHomeschool SUNFLOWERเปิดทำการทุกวันเสาร์ เวลา 10.30 - 15.00 น. สามารถมาเวลาใดก็ได้อย่างน้อยกรุณาเผื่อเวลาในการ ใช้ปฎิบัติกิจกรรมแต่ละหัวข้อระหว่าง 1-3 ชม. (ขึ้นอยู่กับหัวข้อกิจกรรมที่เลือก)

กิจกรรมในห้องดาราศาสตร์ (อายุ 5-15 ปี) ปฎิบัติงาน Coloring Pages สามารถเลือกหัวข้อที่สนใจ โดยอิสระ 20 หัวข้อดังนี้

  • วิทยาศาสตร์ของโลก เช่น สัตว์ในธรรมชาติของโลก  ไดโนเสาร์ พันธุ์ค้นพบใหม่ หินแร่ใต้พื้น พิภพ  จุลชีพไมโคร สัตว์ใต้ทะเลลึก ฯลฯ
  • เทคโนโลยีการสำรวจอวกาศ เช่น ชุดมนุษย์อวกาศ โรเวอร์ดาวอังคาร สถานีอวกาศนานาชาติ  ยานอวกาศจูโน ยานอวกาศโอไรออน ยานอวกาศแคสสินี ฯลฯ
  • ดาราศาสตร์ เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์ ในระบบสุริยะ และการ์ตูนกลุ่มดาว ฯลฯ

กิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อการสังเกตดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ด้วยกล้องโทรทรรศน์  กำหนดการ กิจกรรมจะแจ้งประกาศแต่ละครั้งล่วงหน้า สามารถติดตามข่าวกิจกรรมที่เพจ Alpha STAR หรือ sunflowercosmos.org

สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่สนใจ ประสงค์ให้บุตรหลานศึกษาแบบโฮมสคูลสามารถศึกษา ข้อแนะนำ การจัดทำแผนโฮมสคูลตามคุณลักษณะ ว่าด้วย การศึกษาอวกาศ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลก

Homeschool SUNFLOWERHomeschool SUNFLOWERHomeschool SUNFLOWERHomeschool SUNFLOWER

Homeschool SUNFLOWER