Grand Spring Yellowstone USA. :
บ่อน้ำร้อนเยลโลว์สโตน สหรัฐอเมริกา

 

เยลโลว์สโตนตั้งอยู่ในเขต 3 รัฐ คือ ไวโอมิง มอนแทนาและไอดาโฮ นับเป็นอุทยานแห่งแรกของโลกและของสหรัฐอเมริกา สภาพแวดล้อมมีภูเขา หุบผา ลำธาร แม่น้ำ สายยาวและน้ำตกกว่า 300 แห่ง มีการพบพืชพันธ์และสัตว์ใหม่เสมอๆ ความสำคัญทางธรณีวิทยาคือ มีบ่อน้ำร้อนน้ำพุร้อนมากนับ 10,000 แห่ง ในจำนวนนี้ยังมีบ่อ น้ำพุร้อนจากแมกม่าพุ่งออกมาจากใต้ดินอีกกว่า 250 แห่ง มองเห็นสีสรรแปลกตา เพราะเกิดจากองค์ประกอบทางเคมีของแร่ใต้พื้นโลก