zhangye danxia People's Republic of China :
ภูเขาสีรุ้ง จางเย่ ตังเซี๋ย สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

หนึ่งในมรดกโลกในเขตมณฑลกานซูประเทศจีน ความสำคัญด้านธรณีวิทยาพบว่าธรรมชาติใช้เวลา 24 ล้านปี สร้างขึ้นด้วยการบีบอัดและกระเพื่อมทีละเล็กทีละน้อย เหตุจากการชนและมาเกยกันของแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่น คือ Indo-Australian และ Eurasian ลักษณะสีสันสวยงามดังสายรุ้ง ในชั้นหินเกิดจากส่วนผสมของหินและ ลาวาแร่ธาตุทับถมกันจากภูเขาไฟเก่าแก่ในอดีตของบริเวณนั้น หลังฝนตกใหม่ๆจะยิ่งสวยงามมากเพราะสีของหินแร่จะเข้มขึ้นอย่างเด่นชัดถนัดตา