Giant's Causeway Northern Ireland :
เส้นทางเดินของยักษ์ ไอร์แลนด์เหนือ

 

เป็นหนึ่งในมรดกโลกตั้งอยู่ใน บริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไอร์แลนด์เหนือ ความสำคัญทางธรณีวิทยาพบว่าเมื่อ 60 ล้านปีมาแล้ว เกิดจากการระเบิด ของภูเขาไฟอย่างรุนแรง ได้ระบายความร้อนออกและมี การหดตัวของลาวาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน หินบะซอลต์จำนวนมากยื่นออก ไปในมหาสมุทรแอตแลนติกมีความ สูงลดหลั่นกันไปเหมือน แท่งเสาเหลี่ยมความสูงถึง 12 เมตร มีเสาชนิด 6 -12 เหลี่ยม ปะปนกันไป มีจำนวนประมาณ 40,000 แท่ง จึงเปรียบเสมือนเป็นถนนเส้นทาง เดินของยักษ์