Giant's Causeway Northern Ireland :
เส้นทางเดินของยักษ์ ไอร์แลนด์เหนือ

 

เป็นหนึ่งในมรดกโลกตั้งอยู่ใน บริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไอร์แลนด์เหนือ ความสำคัญทางธรณีวิทยาพบว่าเมื่อ 60 ล้านปีมาแล้ว เกิดจากการระเบิด ของภูเขาไฟอย่างรุนแรง ได้ระบายความร้อนออกและมี การหดตัวของลาวาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน หินบะซอลต์จำนวนมากยื่นออก ไปในมหาสมุทรแอตแลนติกมีความ สูงลดหลั่นกันไปเหมือน แท่งเสาเหลี่ยมความสูงถึง 12 เมตร มีเสาชนิด 6 -12 เหลี่ยม ปะปนกันไป มีจำนวนประมาณ 40,000 แท่ง จึงเปรียบเสมือนเป็นถนนเส้นทาง เดินของยักษ์

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography