Flower Vase Rock Taiwan :
ดอกไม้ในแจกันหิน ไต้หวัน

 

ตั้งอยู่ในหมู่เกาะเล็กหมู่เกาะน้อยลิวกิว บริเวณชายฝั่งของประเทศไต้หวัน ความสำคัญทางธรณีวิทยาพบความเด่นชัดว่า คือปะการังหินปูนเกิดสะสมขึ้นจากตะกอน น้ำทะเลเดิมในอดีตมีขนาดใหญ่สาเหตุส่วนโคนที่เล็กแคบลง เกิดจากการกัดชะล้างพังทลาย ของคลื่นทะเลและปลายของหินด้านบนปกคลุมด้วยพืช เพราะได้รับน้ำ จากฝนที่ตกลงมา