Death Valley California USA. :
หุบเขามรณะ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

 

เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในบริเวณเขตระหว่างรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐเนวาดา ในส่วนหนึ่งคือทะเลทรายโมฮาวี แห้งแล้งความร้อนสูงต่ำกว่า ระดับน้ำทะเล 86 เมตร เต็มไปด้วยเกลือโซเดียมและบอแรกซ์ ความสำคัญทางธรณีวิทยาพบว่า หุบเขามีผิวหินเก่าแก่เป็นอย่างน้อย 1.7 พันล้านปี มีการแปรสภาพ จากทะเลโบราณตื้นเขิน เป็นตะกอนและการก่อตัวขึ้นของภูเขาไฟ ต่อมาเปลือกโลกดึงออกเป็นลุ่มน้ำและแห้งลง จนน้ำไหลซึมผ่านหายลงทะเลทรายท้ายที่สุดเกิด เบี่ยงเบนการพัดผ่านของกระแสลมจึงแห้งแล้งหนัก