Barringer Crater Arizona USA. :
หุบอุกกาบาตบาร์ริงเกอร์ แอริโซนา สหรัฐอเมริกา

 

ประมาณ 50,000 ปี ที่ผ่านมาอุกกาบาตพุ่งชนปะทะแผ่นดิน โลกด้วยความเร็วสูงที่รัฐแอริโซนาในสหัฐอเมริกา ทำให้เกิดหลุมใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 กม. และมี ความลึก 170 เมตร การคำนวณพบว่าอุกกาบาตมีขนาดระหว่าง 79-122 เมตร มี อัตราความเร็ว 70,000 กม/ชม. ความสำคัญทางธรณีวิทยาพบว่าเป็นพัฒนาการ ด้วยวิธี นำพาวัตถุจากนอกโลกมาสู่โลกเพราะขณะปะทะเกิดความร้อน ต่อมาในเวลาที่ยาวนานด้วยสภาวะอากาศจะช่วยผสมรวมวัตถุนั้น ขึ้นเป็นองค์ประกอบของแร่ใหม่ ได้เช่นกัน

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography