Barringer Crater Arizona USA. :
หุบอุกกาบาตบาร์ริงเกอร์ แอริโซนา สหรัฐอเมริกา

 

ประมาณ 50,000 ปี ที่ผ่านมาอุกกาบาตพุ่งชนปะทะแผ่นดิน โลกด้วยความเร็วสูงที่รัฐแอริโซนาในสหัฐอเมริกา ทำให้เกิดหลุมใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 กม. และมี ความลึก 170 เมตร การคำนวณพบว่าอุกกาบาตมีขนาดระหว่าง 79-122 เมตร มี อัตราความเร็ว 70,000 กม/ชม. ความสำคัญทางธรณีวิทยาพบว่าเป็นพัฒนาการ ด้วยวิธี นำพาวัตถุจากนอกโลกมาสู่โลกเพราะขณะปะทะเกิดความร้อน ต่อมาในเวลาที่ยาวนานด้วยสภาวะอากาศจะช่วยผสมรวมวัตถุนั้น ขึ้นเป็นองค์ประกอบของแร่ใหม่ ได้เช่นกัน