Geysir Hot Springs Iceland : น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ ไอซ์แลนด์

 

หนึ่งในน้ำพุร้อนจากภูเขาไฟกีย์เซอร์ ตั้งอยู่ที่ขอบด้านเหนือของที่ราบลุ่มตอนใต้ ประเทศไอซ์แลนด์ มีระดับความสูง 105 ถึง 120 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเป็นบริเวณ ที่มีน้ำพุร้อนมากถึง 50 แห่ง ที่ออกมาจากใต้พื้นพิภพน้ำพุร้อนจะพ่นออกมากทุก 4-8 นาที สูงประมาณ 15-20 เมตร แต่บางครั้งเคยถึง 40-60 เมตร ความสำคัญทาง ธรณีวิทยาพบว่าใต้พื้นพิภพมีอาณาเขต 3 ตร.กม. มีเส้นทางไหลของน้ำพุร้อนบาง ส่วนกว้างนับร้อยเมตรและแคบ สุด 15-20 ซม.ในชั้นหนาของหินทรายที่ถูกเผาไหม้ จากความร้อนภูเขาไฟ

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography