Antelope Canyon Arizona USA. :
หุบเขาละมั่ง แอริโซนา สหรัฐอเมริกา

 

เป็นเวลานานมาแล้วเคยเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงละมั่งและในฤดู หนาวจะมีฝูงวัวพามากินหญ้า ชนชาติอินเดียแดงนาวาโฮได้อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ มีอาณาเขตลึกเข้าไป ในรัฐยูทาห์ แอริโซนาและในนิวเม็กซิโกรวมกัน ความสำคัญทางธรณีวิทยาพบว่าผืนแผ่นดินนี้คือยุคจูราสสิค เคยเป็นแหล่งเกิดชีวิตใหม่ของไดโนเสาร์ เหตุแนวหุบผา และในถ้ำมีริ้วคลื่นวุ่นวายเพราะหินถูกกัดเซาะจากคลื่นน้ำที่ไหลบ่า ครั้นบรรพกาลนานต่อเนื่องกัน