Heart Shaped Australia : เกาะรูปหัวใจ ออสเตรเลีย

 

เป็นบริเวณระบบแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่นอกชายฝั่งตะวันออกประเทศออสเตรเลีย มีแนวปะการังราวๆ 3,000 แนว มีเกาะขนาดเล็ก 900 เกาะ ความสำคัญ ทางธรณีวิทยาพบว่าเกาะปะการังเช่นนี้ เป็นแหล่งสำคัญของการเจริญเติบโตสัตว์ น้ำและสาเหตุที่เกิดเกาะขึ้นเพราะคลื่นซัดทรายใต้น้ำขึ้นมาทับถมบนแนวปะการัง จนหนาแน่น ซึ่งบางแห่งเป็นที่อยู่อาศัยของ ชนเผ่าพื้นเมืองกำลังประสบปัญหา การท่วมขึ้นของน้ำทะเลและสภาพแวดล้อมเป็นพิษจากขยะเพิ่มขึ้น

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography