Ayers Rock Australia : เอเยอร์สร็อค ออสเตรเลีย

 

หินทรายขนาดใหญ่ มีความสูง ถึง 384 เมตร อยู่ในภาคกลางดินแดนตอนเหนือของประเทศ ออสเตรเลียและได้นับเป็นมรดกโลก ความสำคัญทางธรณีวิทยาพบว่าเป็น หินก้อนเดียวมีเนื้อเดียวกัน ก่อตัวขึ้นด้วยตะกอนของลุ่มน้ำในอดีตและได้สันนิฐานว่าโดยรอบถูกกัดเซาะอย่างฉับพลันจน หมดสิ้นแต่หินก้อนนี้รอดได้เพราะขาดการ เชื่อมแบบยืดหยุ่นจึงมีความมั่นคงแข็งแกร่ง

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography