Bora Bora Society Islands France : 
บอราบอรา หมู่เกาะโซไซเอตี ฝรั่งเศส

 

ดินแดนโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศสในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ตั้งอยู่บริเวณหมู่เกาะโซไซเอตีในเฟรนช์โปลินีเซีย ซึ่งใกล้กับประเทศออสเตรเลีย พื้นที่บนเกาะ ปกคลุมไปด้วยป่าเขตร้อนและมีร่องรอยภูเขาไฟในอดีต มีหาดทรายสวยงาม ความสำคัญทางธรณี พบว่ารอบเกาะซึ่งเป็นแนวปะการังล้อมรอบ ทำให้พื้นทะเลนิ่งเพราะ เปรียบเสมือนเป็นกำแพงป้องกันคลื่น