Bora Bora Society Islands France : 
บอราบอรา หมู่เกาะโซไซเอตี ฝรั่งเศส

 

ดินแดนโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศสในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ตั้งอยู่บริเวณหมู่เกาะโซไซเอตีในเฟรนช์โปลินีเซีย ซึ่งใกล้กับประเทศออสเตรเลีย พื้นที่บนเกาะ ปกคลุมไปด้วยป่าเขตร้อนและมีร่องรอยภูเขาไฟในอดีต มีหาดทรายสวยงาม ความสำคัญทางธรณี พบว่ารอบเกาะซึ่งเป็นแนวปะการังล้อมรอบ ทำให้พื้นทะเลนิ่งเพราะ เปรียบเสมือนเป็นกำแพงป้องกันคลื่น

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography