Bryce Canyon Utah USA : 
หุบเขาไบรซ์ ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

 

ในความเป็นจริงหุบเขาไบรซ์ไม่ได้หุบเขามาก่อนหน้านี้ แต่ได้เกิดขึ้นจากการกัดเซาะหินบนที่ราบสูงซึ่งมีหินเป็นริ้วสีส้ม สีแดง สีขาวและสีเหลืองปรากฏให้เห็นโดยตั้ง อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ในรัฐยูทาห์ ความสำคัญทางธรณีวิทยาพบว่ายอดแหลมที่มีสีสันที่น่าแปลกใจ คำนวณอายุได้ราวๆ 50 ล้านปี เป็นการกัดเซาะอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เกิดในช่วงฤดู​​หนาว เมื่อค้างน้ำไหลไปตามซอกหินช่วยขยายภายในรอยแตกของหิน บังคับหินปูนที่อ่อนแอแยกออกจากกัน โดยขอบรอยแยกมีระดับความ สูงจากพื้น 8,000 - 9,000 ฟุต