Devil's Tower Wyoming USA. : 
หอคอยปีศาจ ไวโอมิง สหรัฐอเมริกา

 

ตั้งอยู่ในทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐไวโอมิง ประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะเป็นภูเขาหินสูงชัน 260 เมตร ส่วนฐานมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว 300 เมตร บริเวณโดยรอบ เป็นป่าสนความสำคัญในทางธรณีวิทยาพบว่าบริเวณนี้มีผลกระทบจาก การเปลี่ยนของเปลือกโลกยุคโบราณในหลายกรณีมาก เป็นทั้งผืนดินและมหาสมุทรนับหลาย ร้อยล้านปีที่ผ่านมาในส่วนของภูเขาหินหอคอยเกิด ขึ้นจากคอของภูเขาไฟที่ดับแข็งตัวจากแมกม่า โดยมีหินอัคนีแสดงให้เห็น