Old Glacial Ice Antarctic Peninsula : 
เกร็ดน้ำแข็งโบราณ คาบสมุทรแอนตาร์กติกา

 

ตามแนวชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรแอนตาร์กติกา มักมีก้อนน้ำแข็งผลึกหลุดลอยจากภูเขาน้ำแข็งสาเหตุจากสภาวะโลกร้อน ความสำคัญทางธรณีวิทยาพบว่า ลักษณะน้ำแข็งที่มีอายุยาวนาน 10,000 ปี สังเกตจากน้ำแข็งที่คล้ายผลึกใสคริสตัลซึ่งมีสีฟ้ามากกว่าสีขาวแบบน้ำแข็งทั่วไป ฟองอากาศในแกนน้ำแข็งจะถูกเก็บ รักษาเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นของชั้นบรรยากาศโลกโบราณ ที่เปลี่ยนแปลงระดับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถนำมาวิเคราะห์ศึกษาสภาพแวดล้อมย้อนอดีตได้