Valley of the Moon : 
หุบเขาดวงจันทร์ อาร์เจนตินา

 

ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ในประเทศอาร์เจนตินา มีพื้นราบที่เต็มไปด้วยก้อนหินกลมแปลก และหน้าผาสูงตระหง่านเหมือนเห็ดยักษ์ ทั้งหมดมีิอาณาเขตใหญ่โตกว่า 150,000 ไร่ ความสำคัญในทางธรณีวิทยาพบว่าเป็นพื้นที่สำคัญ ที่มีหลักฐานบรรพชีวินวิทยา ฝังตัวในหน้าผาหินแข็งเป็นฟอสซิลของไดโนเสาร์เก่าแก่ 180 ล้านปี และ ยังพบฟอสซิลพืชเก่าแก่ 70 ชนิด จากตัวอย่างเหมืองถ่านหิน ส่วนหินก้อนกลมเกิดการกัดเซาะของกระแสน้ำ ในอดีตที่ผ่านมาหลายพันปี