Mono Lake California USA. : 
ทะเลสาบโมโน แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

 

เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาและมีความเข้มข้นของเกลือสูง สาเหตุจากเกิดขึ้นมานานอย่างน้อย 760,000 ปี จึงสะสมความเค็มมาก เป็นแหล่งเจริญพันธ์ของกุ้งน้ำเค็ม ทำให้มีนกอพยพมาหากินเป็นจำนวนมาก ในทางธรณีวิทยาพบว่า ย้อนหลัง ไปในยุคโบราณ มีการระเบิดของ ภูเขาไฟเกิดตะกอนเถ้า จำนวนมหาศาลทับถมลงไปใต้ทะเลสาบ ทำให้ตื้นเขินขึ้น ซึ่งแต่เติมนั้นอาจมีความลึกถึง 270 เมตร

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography