About Us

โฮมสคูลซันฟลาวเวอร์ ก่อตั้งโดย สำนักดาราศาสตร์ซันฟลาวเวอร์

 

ให้คำปรึกษาจัดทำแผนการศึกษาประเมินผลในฐานะผู้จัดการศึกษา

 

ในกลุ่มประสบการณ์ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โฮมสคูลดาราศาสตร์

ห้องดาราศาสตร์

สภาพแวดล้อมของห้องตั้งใจจัดประดับให้เต็มไปด้วยภาพอวกาศดาราศาสตร์ที่สวยงามเพื่อจะช่วยกระตุ้นสร้างความสนใจและตื่นตาตื่นใจตอบสนองเชิงบวกต่อผู้สนใจที่ต้องการเรียนรู้

โฮมสคูลซันฟลาวเวอร์

ลานดูดาวศึกษาพัฒนา

สถานที่สังเกตการณ์และอุปกรณ์ดาราศาสตร์เป็นปัจจัยที่ต้องมีความพร้อมสำหรับผู้ศึกษาเพื่อให้เกิดการพิสูนจ์ทราบเชิงประจักษ์ซึ่งก่อทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

โฮมสคูลซันฟลาวเวอร์

ตำราอินโฟกราฟิก

ความรู้ดาราศาสตร์อาจมองดูมีความซับซ้อนเข้าใจยากแต่การใช้ภาพอินโฟกราฟิกจะช่วยจินตนาการได้ทันทีเมื่อเทียบกับการอ่านตัวอักษรจำนวนมากในเรื่องเดียวกัน

- Our Team -

เจตนารมย์มุ่งมั่นในการถ่ายทอดความรู้และประสบกาณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนก้าวสู่ความจริงทางวิทยาศาสตร์