Astronomy

201- Solar System For KidsAstronomyastronomy,solar,system,kids,space,exploration,spacecraft

Astronomy

ลูกเต๋าต่างดาว-ระบบสุริยะ
ราคา 299.-

ชุดเรียนรู้ระบบสุริยะออกแบบสำหรับเด็กปฐมวัย โดยครูผู้สอนใช้ประกอบเป็น สื่อการสอนดาราศาสตร์เบื้องต้น ด้วยการ์ตูนพร้อมภาพเสมือนจริงและคำอธิบาย เริ่มต้นจาก ดวงอาทิตย์ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดวงจันทร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน รวม 10 ดวง
**ครูผู้สอนต้องตัดประกอบแบบเอง•ระดับความรู้ ปฐมวัย
•ขนาด 21X29 ซม.เนื้อหารวมปก 11 แผ่น
•กระดาษหนา 250 แกรม

202- Super Space Ballastronomy,solar,system,kids,space,exploration,spacecraft
Astronomy

Astronomy

เสริมทักษะยานอวกาศ 24 ลำ
ราคา 299.-

ชุดเรียนรู้เสริมทักษะยานอวกาศ เพื่อการฝึกฝนประกอบงานประดิษฐ์ ด้วยตนเองและรู้จักยานสำรวจอวกาศ รวม 24 ลำ เช่น จูโนสำรวจสนามแม่เหล็กดาวพฤหัสบดี โอไลออนสำรวจดวงจันทร์ นิวฮอไรซันส์ สืบค้นดาวเคราะห์น้ำแข็งชายแดนสุริยะ โซโฮสังเกตการณ์พายุสุริยะและดาวหาง และเคปเลอร์ ภารกิจสำรวจดาวเคราะห์คล้ายโลก ที่โคจรรอบดาว
คล้ายดวงอาทิตย์ของเราในทางช้างเผือก เป็นต้น


•ระดับความรู้ ประถมศึกษา
•ขนาด 21X29 ซม.เนื้อหารวมปก 10 แผ่น
•กระดาษหนา 150-250 แกรม

203- Space Exploration AstronomyAstronomy

Astronomy

สำรวจสุดขอบระบบสุริยะ
ราคา 2,950.-

เกมส์ความรู้อวกาศ-ดาราศาสตร์ ออกแบบให้ สามารถใช้ในชั้นเรียน เพื่อเรียนรู้อย่างท้าทาย ด้วยยานสำรวจ 6 ลำ แข่งขันกันสำรวจ 27 วัตถุ ระบบสุริยะจากวงโคจรชั้นในสู่วงโคจรชั้นนอก สร้างความตื่นเต้น ให้ความสนุกสนาน พร้อมให้สะสมคะแนนการสำรวจ และทบทวนความรู้ สามารถเล่นได้ครั้งละ 6 คน


•ระดับความรู้ ประถมศึกษา
•ขนาดแผ่นเกมส์ 40X120 ซม.(พิมพ์บน PVC)
•เนื้อหาในชุดเกมส์ 33 ชิ้น (พิมพ์บนกระดาษหนา 250 แกรม