Kepler-186f : 
ดาวเคราะห์หิน มีของเหลวและอาจมีสัญญานชีวิต

 

Kepler-186f เป็นครั้งแรกที่ตรวจสอบจัดป็นดาวเคราะห์เรียกว่าซูเปอร์เอิร์ธ (super-Earth-size planet) ที่มีวงโคจรในเขตดำรงชีพ (Habitable Zone) เบื้องต้นพบไอน้ำ ในชั้นบรรยากาศ อาจมีของเหลวที่เป็นน้ำบนพื้นผิวเป็นขั้นตอนสำคัญหากมีน้ำอาจ พบสัญญานของระบบชีวิต ขนาดของ Kepler-186f ใหญ่กว่าโลกประมาณ 10 % มีแนวโน้มเป็นหินแข็งโคจรรอบดาวหลัก 130 วันและได้รับหนึ่งพลังงานความร้อน 1 ใน 3 จากดาวหลักเมื่อเทียบกับโลกของเราในระบบสุริยะ และมีมวลเป็นครึ่งหนึ่ง ของดวงอาทิตย์ นอกจากนั้นระบบสุริยะ Kepler-186 ยังเป็นบ้านของดาวเคราะห์รวม 5 ดวงที่เห็นเรียงรายขึ้นในวงโคจรรอบดาวหลัก (Host star)