Kepler-37b : 
ดาวเคราะห์หินจิ๋ว คล้ายดวงจันทร์แต่ร้อนจัดมาก

 

Kepler-37b จัดป็นดาวเคราะห์หินขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ (ของโลก) เล็กน้อย แต่มีความร้อนสูง 426 ° C เทียบเท่าดาวศุกร์ (Venus) และโคจรห่างจากดาวหลัก (Host star) ของตนเองมีระยะเพียง 0.10 AU นับว่าใกล้มาก ดังนั้นพื้นผิวจึงรับความร้อนจากดาวหลักสามารถหลอมละลายเหรียญโลหะ จึงเชื่อว่าไม่มีระบบชีวิตใดอยู่รอดได้