Kepler-444f : 
ดาวเคราะห์ขนาดเล็ก ระบบสุริยะโบราณ

 

Kepler-444 เป็นระบบดาวเคราะห์เล็กๆ 5 ดวง ก่อตัวขึ้นเมื่อ 11.2 พันล้านปีที่ผ่านมา ดวงที่มีขนาดที่เล็กที่สุดเทียบได้กับขนาดของดาวพุธ (Mercury) และใหญ่ที่สุด เทียบได้กับดาวศุกร์ (Venus) โคจรรอบดาวหลัก (Host star) คล้ายดวงอาทิตย์ (Sun) แต่ละดวงใช้เวลาโคจร น้อยกว่าสิบวันซึ่งแสดงว่าวงโคจรใกล้ชิดมาก จึงมีความร้อน ระอุนานแต่แรกเริ่มจากความสว่างของดาวหลัก ที่เกิดจากคลื่นความดันภายในเคลื่อนไหวเดือดอยู่ใต้พื้นผิวของดาวหลัก มีผลสร้างคลื่นความดันต่ออุณหภูมิของ ดาวหลักออกมาและความสว่างความผันผวนเหล่านี้ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงดาวเคราะห์ จึงมีข้อบ่งการสืบค้นจากดาวเคราะห์โบราณระบบนี้ไม่เคยมีระบบชีวิต กำเนิดฃึ้นมาก่อนหน้านี้

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography