Kepler-47c : 
ดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์ มีดวงอาทิตย์ 2 ดวง

 

Kepler-47 มีดาวเคราะห์หลายดวง นอกจากนั้นในระบบนี้ดาวหลัก (Host star) มีถึง2 ดวง จึงเป็นระบบที่เรียกว่า ระบบดาวคู่ (Binary star system) จะโคจรบังซึ่งกัน และกัน ในทุกๆ 7.5 วัน ส่วน Kepler-47b และ Kepler-47c ทั้งสองดวงเป็นดาวเคราะห์ก๊าซ (Hot Jupiter) โคจรห่างจากดาวหลักของตนเองมีระยะทาง 0.29 AU และ 0.99 ใช้เวลาโคจรรอบดาวหลัก 49 วัน และ 303 วันตามลำดับ โดยเฉพาะ Kepler-47c มีขนาดใหญ่อาจมีไอน้ำในและเมฆในชั้นบรรยากาศ

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography