Kepler-62f : 
ดาวเคราะห์หินยักษ์ อาจมีมหาสมุทร

 

Kepler-62 มีดาวเคราะห์หลายดวง Kepler-62e และ Kepler-62f ทั้งสอง จัดเป็นดาวเคราะห์เรียกว่าซูเปอร์เอิร์ธ (super-Earth-size planet) มีวงโคจรอยู่ในเขตดำรงชีพ (Habitable Zone) โคจรห่างจากดาวหลัก (Host star) ของตนเองมีระยะทาง 0.42 AU และ 0.71 AU ใช้เวลาโคจรรอบดาวหลัก 122 วันและ 267 วัน ตามลำดับหากมีข้อ บ่งชี้ขัดเจนขึ้น มีความเป็นไปได้ที่สภาพแวดล้อมอาจมีมหาสุมทรบนพื้นผิว

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography