Kepler-76b : ดาวเคราะห์ก๊าซ มีดวงอาทิตย์บิดเบี้ยว

 

Kepler-76b จัดเป็นดาวเคราะห์ก๊าซ (Hot Jupiter) มีขนาดมวลเป็น 2 เท่าของดาวพฤหัสฯ และโคจรใกล้ชิดกับดาวหลัก ระยะเพียง 0.027 AU ดังนั้นจึงมีความร้อนสูง มากและดาวหลักยังมีรูปทรงบิดเบี้ยวไม่กลมเช่นดวงอาทิตย์ของเรา โดยใช้เวลาโคจรรอบดาวหลัก 1 รอบ เพียง 1.4 วัน เท่านั้น และนับเป็นครั้งแรกที่ใช้ทุกแง่มุมจาก ทฤษฎีของ Einstein หาเหตุผลของความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวระหว่างดาวหลัก (Host star) และดาวเคราะ์ (Planet)

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography