Spacewalk : การเดินในอวกาศ

 

มีคำย่อเรียกว่า EVA (Extravehicular Activity) การออกไปเดินในอวกาศมีเหตุผลหลายประการ เช่น ออกไปซ่อมแซมยานอวกาศ หรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์และ ต้องสวมใส่ชุดอวกาศตามภารกิจนั้นๆ ก่อนออกไปต้องผ่านประตูผนึกสูญญากาศ แล้วจึงลอยตัวออกไปสู่​​อวกาศและในการกลับมาก็เช่นกัน ในขณะที่อยู่ภายนอก ยานอวกาศสามารถควบคุมความปลอดภัย หรือเคลื่อนที่ด้วยไอพ่นที่ติดกับเป้ด้านหลัง โดยมีชุดบังคับ แบบจอยสติ๊กขนาดเล็กเช่นเดียวกับวิดีโอเกมส์