Food for Space Flight : อาหารในเที่ยวบินอวกาศ

 

อาหารสำหรับการบริโภคใน อวกาศหลีกเหลี่ยงอาหารที่เน่าเสียง่าย บางอย่างเป็นอาหารสดเช่น ผลไม้ เครื่องปรุงซอส มะเขือเทศ มัสตาร์ด มายองเนส เกลือและ พริกไทย มีแต่เฉพาะในรูปแบบของเหลว เพราะไม่สามารถโรยเกลือหรือพริกไทยในอาหารได้ มิฉะนั้นจะลอยออกไปมีอันตรายอุดตันช่องระบายอากาศปนเปื้อน อุปกรณ์หรือ เข้าตาปากหรือจมูกได้ สำหรับไอศกรีมแห้งจะเอาน้ำออกจากไอศกรีม ปิดผนึกถุงโดยไม่ต้องแช่เย็นพร้อมรับประทานแต่เปราะ ปัจจุบันมีจำหน่ายในร้านของที่ระลึก นาซ่า